Třída 5.C

V únorových centrech aktivit jsme se seznámili s masopustními tradicemi, kterým byla věnována pozornost v centru prvouky. Čtení s porozuměním a psaní jsme trénovali na textech o masopustním veselí, v matematice jsme počítali masopustní koláčky a v centru ateliér došlo na výrobu masek.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Prohlédněte si fotky z hodin vyučování českého jazyka (slova nadřazená, podřazená a souřadná), prvouky (části dne, hodiny), pracovního vyučování (přání pro ty, které máme rádi) a výtvarné výchovy (zimní skřítek, lišky v zimě a pohled z okna do zimní přírody).

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Naše třída myslela nejen na obdarování spolužáků, ale také na zvířátka v lese. Do krmelce jsme zanesli  jablka, mrkev a další „dobrůtky“. Výpravu do krmelce jsme spojili s pozorováním ptáků a pohybem na lanovém hřišti.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Poslední den před vánočními svátky se v naší třídě konala vánoční besídka. Pod stromečkem jsme našli dárečky a vyzkoušeli jsme si tradici věštění budoucnosti a krájení jablíčka.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

V čase adventním jsme se vydali na vycházku po Trutnově. Využili jsme výstavy Střediska volného času a za jeho okny jsme si prohlédli venkovní výstavu betlémů.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top