V únorových centrech aktivit jsme se seznámili s masopustními tradicemi, kterým byla věnována pozornost v centru prvouky. Čtení s porozuměním a psaní jsme trénovali na textech o masopustním veselí, v matematice jsme počítali masopustní koláčky a v centru ateliér došlo na výrobu masek.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top