Třída 9.C

Ve středu 12. 6. 2024 se třída 9. C vypravila do Vrchlabí a odsud autobusem ke Špindlerově boudě. Cesta pokračovala kolem Erlebachovy a Josefovy boudy k Čertově strouze a kovárně. Cestou jsme si prohlédli čechřici, hořec, rosnatku, hruštičku, bradáčka, žebrovici nebo pryskyřník platanolistý. Vysvětlili jsme si, co jsou mury, kamenná moře, kůrovcové oko, smrkové rodinky, obří hrnce a proč vznikla soustava malých hrází na horním toku Labe. Pokračovali jsme k boudě U Bílého Labe a dále kolem Bílého Labe na Dívčí lávky, kde nás vyzvedl autobus a odvezl do Vrchlabí. Z Vrchlabí jsme se do Trutnova vrátili vlakem. Ve čtvrtek 13. 6. 2024 jsme vyjeli do Pece pod Sněžkou a odsud vyrazili k penzionu U Vleku Javor. Tento den se k nám počasí otočilo zády a pršelo opravdu vydatně. Přesto jsme část naučné stezky „Vlčí jáma“ prošli a viděli ledovcovou morénu a bludný balvan. Při výtvarné výchově nás čeká tvorba papírových prezentací se zajímavostmi z terénních exkurzí po Krkonoších.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Pomocí elektroskopu můžeme určit, zda těleso má elektrický náboj i druh náboje. Žáci sestavili jednoduchý elektroskop – při dotyku očka elektroskopu zelektrovaným tělesem se přenese náboj na hliníkové proužky, které se nabijí stejným elektrickým nábojem a rozestoupí se.

odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Novým učivem ve fyzice je optika. Všichni jsme si vyzkoušeli, že světlo se ve stejnorodém, homogenním optickém prostředí šíří přímočaře. Od bodového zdroje (svíčky) se šíří světlo v rozbíhavých svazcích a tvoří světelný kužel. Luca nám předvedl, že na rozhraní optických prostředí dochází k lomu světla. Šipka se při pozorování přes vodu ve sklenici otočila.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V pondělí 17. 10. 2022 se třída 8. C vypravila do trutnovského salonu Toyoty na ROADSHOW BEYOND ZERO. Toyota se snaží o snížení emisí oxidu uhličitého. Prohlédli jsme si modely nízkoemisních vozů – hybridy, plug-in hybridy, elektromobil i vodíkový model Mirai. Seznámili jsme se s principy fungování planetové převodovky, s palivovými články jako zdrojem energie, vyplnily jsme kvíz a vyzkoušeli simulátor nárazu a otočný simulátor.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V našich hodinách anglického jazyka se mimo jiné také učíme péct. Tentokrát jsme si upekli pro Angličany oblíbený jablkový koláč, který se nám moc povedl a všem moc chutnal. Někteří žáci se nechali inspirovat a upekli si tuto dobrotu i doma se svými rodiči.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

Back to top