Třída 8.B

V prvních dnech nového školního roku jsme se po delším období, kdy jsme se neměli možnost vzájemně vidět, rozhodli uspořádat výlety, které jsme si náramně užili. Nejprve jsme si ve středu splnili povinné organizační věci potřebné pro nový školní rok. Následně ve čtvrtek jsme společně s třídou 8. A navštívili Baldův svět v Mladých Bukách. Počasí nám přálo a všichni jsme si to užili na bobové dráze, trampolínách či v lanovém centru. V pátek jsme pak odjeli autobusem na Babí, odkud jsme podnikli výlet za poznáním našeho okolí. Na cestě jsme měli možnost vidět vojenské pevnosti, vyjít si na rozhlednu Elišku, opéci si něco dobrého na ohni na Rolandově vyhlídce a celý výlet jsme zakončili v cukrárně RozMach, kde jsme si pochutnali na dortech a dali si čaj či kakao.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 8. B

V hodinách chemie jsme probrali metody oddělování složek směsí, mezi které náleží i filtrace. 2. 3. 2020 jsme provedli filtraci s využitím různých filtračních materiálů. Donesenou směs jsme přefiltrovali přes obvaz, plátno, vatu a filtrační papír. Filtrovali jsme stále stejné objemy směsi a měřili i rychlosti jednotlivých filtrací. Následně jsme filtrační materiály seřadili od nejrychleji probíhající filtrace k nejpomalejší. Dále jsme porovnali čistoty filtrátů a vyhodnotili nejúčinnější filtrační materiál. Výsledkem filtrace většiny žáků bylo zjištění, že filtrace za pomoci filtračního papíru je pomalejší, ale z použitých filtračních materiálů nejúčinnější.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

 

 

19.3. se uskutečnilo Školní kolo v recitaci. Kategorii 6. a 7. tříd  naši třídu reprezentovali Tadeáš Lédl, Tonička Stoklásková a Míša Gábrtová. Tonička tuto kategorii vyhrála a bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Všem třem zároveň děkuji za pěkné výkony a odvahu.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

V hodinách fyziky jsme probrali hydraulická zařízení. Někteří žáci 7. B vytvořili spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Přesvědčili jsme se, že pokud působí síla na píst jedné injekční stříkačky, vznikne v kapalině tlak, který je ve všech místech kapaliny stejný, tedy i pod pístem druhé injekční stříkačky. Voda vytlačí píst druhé injekční stříkačky i se zátěží.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V předvánočním čase se u nás ve škole konají tradiční Vánoční dílny. Proto jsme si již s předstihem vyzdobili naši třídu. Při dílnách si u našeho stolečku mohli příchozí vyrobit vánoční svícínek.

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 7. B

Back to top