Třída 8.B

V pátek 27. května jsme se podívali do Hradce Králové na Střední školu služeb, obchodu a gastronomie. V areálu školy se nás ujaly studentky třetího ročníku a provázely nás po stanovištích, kde představovali své obory učitelé i studenti. Žáci a žákyně si sami mohli vyzkoušet, jak se míchají nápoje, připravují květiny, zdobí perníky, lakují nehty apod. Počasí nám naštěstí přálo, takže jsme se vraceli spokojeni, ozdobeni květinami a tetováním (někteří i s nabarvenými vlasy).

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka

Od ledna až do dubna proběhly ve škole olympiády z různých předmětů. Hned na začátku roku si žáci a žákyně vyzkoušeli Dějepisnou olympiádu. Téma letošního ročníku znělo „Šlechta v proměnách času“. Úspěch ve školním kole měly Anička Fekiačová (3. místo) a Nela Valnohová, která se z druhého místa probojovala do okresního kola. I tam se jí dařilo a skončila na krásném 8. místě. O Olympiádu z českého jazyka byl v naší třídě také velký zájem. Školní kolo vyzkoušela téměř třetina žáků a žákyň. Do okresního kola sice nepoustoupili, ale Nela Valnohová měla nejlepší výsledek z osmého ročníku. Dále se děti mohly zúčastnit školních kol Olympiád z anglického a německého jazyka. Třetí místo v Olympiádě z Aj obsadil Martin Fiala, síly v němčině si poměřili Jonáš Kyselica, Anička Fekiačová a Natka Kropáčková. V Matematickém klokanovi se tento rok nejvíce dařilo Kamilu Nyklíčkovi a Terce Šaclerové. Ve své kategorii se propočítali až do první desítky. Třída 8. B se také zapojila do dvou literárních soutěží – Čapkiány a Požární ochrany očima dětí. Některé práce byly velmi zdařilé a byly odeslány do okresního nebo celostátního kola. Nejlepšími literáty ze třídy se tentokrát stali: Jonáš Kyselica, Kamil Nyklíček a Nela Valnohová.

Mám radost, že se žáci a žákyně z naší třídy zúčastňují vědomostních soutěží. Všem děkuji za reprezentaci třídy i naší školy.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka

V úterý 4. 1. 2022 žáci odevzdali individuální projekty z přírodopisu na téma „vývoj člověka“. Obsahem projektu byl: Australopithecus, Homo habilis (člověk zručný), Homo ergaster (člověk dělný), Homo erectus (člověk vzpřímený), Homo sapiens neanderthalensis (neandertálec) a Homo sapiens sapiens (člověk předvěký). Připomněli jsme si základní charakteristiku vývojových předků moderního člověka.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V rámci učiva přírodopisu o pohybovém aparátu si žáci připravili projekt o jednotlivých svalech a svalových skupinách. Své poznatky následně odprezentovali při hodině přírodopisu. Prezentace některých žáků byly zdařilé, jiných méně.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V úterý 4. 1. 2022 žáci odevzdali, a někteří i odprezentovali, své individuální projekty z chemie na téma „OXIDY“. Dozvěděli jsme se, jaké vlastnosti a využití mají oxid siřičitý, dusnatý, dusičitý, uhelnatý, uhličitý, vápenatý, hlinitý, fosforečný a křemičitý. Např. oxid hlinitý najdeme v přírodě v podobě minerálu korundu, jehož nejznámější odrůdy jsou safír a rubín. Oxid křemičitý je základní surovinou na výrobu skla a v přírodě se vyskytuje jako minerál křemen.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top