Třída 8.B

Naše třída 8. B se dohodla, že aspoň malým dílem zkusí podpořit velmi těžkou práci lékařů a sestřiček v naší trutnovské nemocnici. Shromáždili jsme plno dobrot, které jsme následně nechali předat těm, kteří si to určitě zaslouží.

Za Vaši práci všichni moc děkujeme a vážíme si jí.

 

text a foto:  žáci 8. B a Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel

I když nám počasí moc nepřálo, sešli jsme se na Para po dlouhé době, abychom se viděli, popovídali a třeba si i užili zbytků sněhu. Bylo to moc příjemné setkání a budu se těšit někdy příště…

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 8. B

V prvních dnech nového školního roku jsme se po delším období, kdy jsme se neměli možnost vzájemně vidět, rozhodli uspořádat výlety, které jsme si náramně užili. Nejprve jsme si ve středu splnili povinné organizační věci potřebné pro nový školní rok. Následně ve čtvrtek jsme společně s třídou 8. A navštívili Baldův svět v Mladých Bukách. Počasí nám přálo a všichni jsme si to užili na bobové dráze, trampolínách či v lanovém centru. V pátek jsme pak odjeli autobusem na Babí, odkud jsme podnikli výlet za poznáním našeho okolí. Na cestě jsme měli možnost vidět vojenské pevnosti, vyjít si na rozhlednu Elišku, opéci si něco dobrého na ohni na Rolandově vyhlídce a celý výlet jsme zakončili v cukrárně RozMach, kde jsme si pochutnali na dortech a dali si čaj či kakao.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 8. B

Poslední den, kdy jsme byli ve škole v tomto „zvláštním“ roce, jsme si uspořádali již tradiční vánoční besídku. Poseděli jsme u dobrot a čaje, poslechli si vánoční koledy, dali si dárky a hlavně jsme také nezapomněli na lidi, kteří to zvláště v této době potřebují. Koupili jsme potřebné hygienické potřeby a předali je paní ředitelce z dobročinné organizace Most k životu, která se stará o matky samoživitelky. Tímto bych chtěl všem moc poděkovat za přinesené věci.

 

text a foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk, třídní učitel 8. B

V hodinách chemie jsme probrali metody oddělování složek směsí, mezi které náleží i filtrace. 2. 3. 2020 jsme provedli filtraci s využitím různých filtračních materiálů. Donesenou směs jsme přefiltrovali přes obvaz, plátno, vatu a filtrační papír. Filtrovali jsme stále stejné objemy směsi a měřili i rychlosti jednotlivých filtrací. Následně jsme filtrační materiály seřadili od nejrychleji probíhající filtrace k nejpomalejší. Dále jsme porovnali čistoty filtrátů a vyhodnotili nejúčinnější filtrační materiál. Výsledkem filtrace většiny žáků bylo zjištění, že filtrace za pomoci filtračního papíru je pomalejší, ale z použitých filtračních materiálů nejúčinnější.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

 

 

Back to top