Třída 6.C

 

V pátek 25. 3. 2022 jsme se vypravili do Vrchlabí, kde jsme se v KCEV Krtek seznámili s oběhem látek v přírodě v programu „Koloběh života nejen v Krkonoších“. Nejprve jsme si povídali o krajině Krkonoš a o vztazích mezi neživou přírodou a organismy a mezi organismy navzájem. Vysvětlili jsme si vztahy v potravní pyramidě, jejíž základ tvoří anorganický svět a na vrcholu stojí karnivoři. Producenti v procesu fotosyntézy produkují glukózu a kyslík. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o parazitech a rozkladačích. V další části programu jsme se seznámili s životem ve vermikompostéru. Program jsme zakončili hrou, při které jsme hledali a vyměňovali kartičky, ze kterých jsme skládali potravní řetězec. Počasí nám přálo, část hry proto probíhala i v okolí KCEV Krtek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V hodinách přírodopisu jsme rozdělili měkkýše do 3 tříd: plži, mlži a hlavonožci. Některé zástupce jsme poznali už v průběhu výuky. S dalšími zástupci jsme se seznámili díky ukázkám schránek měkkýšů od spolužáků. Prohlédli jsme si ulity hlemýždě zahradního, páskovky keřové, křídlatce, ostranky, šišana, zavinutce, homolice nebo oblovky. Dále jsme viděli lastury mlžů, např. srdcovky, hřebenatky, slávky nebo škeble rybničné. David nám přinesl ukázat i sépiovou kost.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V pondělí 20. 12. jsme se sešli v nízkém počtu 8 žáků, abychom se rozloučili s rokem 2021 na vánoční besídce. Rozdali jsme si dárečky, ochutnali cukroví od maminek, vypili čaj, zazpívali si koledy, zahráli deskové hry a vytvořili knížku s měnícími se obrázky jako dárek pro své blízké. Žákům 6. C děkuji za vánoční dárečky. Všem přeji úspěšný a ve zdraví prožitý rok 2022.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka 6. C

V rámci učiva fyziky - jednotky objemu a měření objemu – nám Kristýna, Natálka a Štěpánka přinesly ukázat odměrné nádoby používané v domácnostech k měření objemu kapalin nebo sypkých látek. Odměrné nádoby jsou určeny k odměřování jediného objemu (např. nedělaná pipeta) nebo mají stupnici k odměřování různých objemů (dělená pipeta, odměrný válec, byreta).

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve fyzice probíráme magnetické vlastnosti látek. Žáci se dozvěděli, že magnet působí magnetickou silou na feromagnetické látky (např. železo nebo nikl). Déle jsme popsali magnet a jeho póly. Souhlasné póly se odpuzují, nesouhlasné póly magnetů se přitahují. Ukázali jsme si, že se magnety přitahují nebo odpuzují i tehdy, když se vzájemně nedotýkají. Důvodem je magnetické pole, které působí silou na jiné magnety nebo feromagnetické látky. Účinky magnetického pole slábnou se vzdáleností od magnetu. Za pomoci železných pilin jsme zobrazili magnetické pole tyčového magnetu. Vysvětlili jsme si, co jsou indukční čáry magnetického pole. Dále jsme si předvedli, jak vznikají dočasné magnety. Aby si žáci vše lépe zapamatovali, každý si připravil ukázku magnetických vlastností látek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top