Třída 6.C

V pátek 31. května 2024 se žáci a žákyně 6. C zúčastnili celorepublikového vzdělávacího programu Zdravá 5, který je zaměřen na zdravý životní styl. Děti si samy připravily skvělou svačinu a zábavnou formou se seznámily se zásadami zdravého stravování.

Text a foto: Mgr. Petra Blahnová, třídní učitelka 6. C

Středeční odpoledne věnovali šesťáci rodičům. V hodinovém vystoupení předvedli nejen divadelní představení (Lakomá Barka), ale někteří tančili, jiní hráli na hudební nástroje, zpívali, prezentovali své dovednosti na videích, zkrátka každý si připravil něco. Setkání s rodiči, prarodiči i sourozenci jsme ukončili malým pohoštěním.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

Text: Mgr. Petra Blahnová, třídní učitelka 6. C       

Foto: Mgr. Petra Blahnová a Mgr. Jana Schierlová

V rámci učiva fyziky - jednotky objemu a měření objemu - nám Lucka, Aneta a Róza přinesly ukázat odměrné nádoby používané v domácnostech k měření objemu např. mléka nebo sypkých pevných látek. Odměrné nádoby jsou určeny k odměřování jediného objemu (např. nedělaná pipeta) nebo mají stupnici k odměřování různých objemů (dělená pipeta, odměrný válec, byreta).

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V hodinách přírodopisu jsme rozdělili měkkýše do 3 tříd: plži, mlži a hlavonožci. Některé zástupce jsme poznali už v průběhu výuky a s dalšími jsme se seznámili díky ukázkám schránek měkkýšů od spolužáků. Prohlédli jsme si ulity hlemýždě zahradního, páskovky keřové, křídlatce a lastury mlžů, např. srdcovky, hřebenatky nebo slávky. Někteří žáci přinesli na ukázku i sépiovou kost.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Ve čtvrtek 1. 2. 2024 jsme se vypravili do Vrchlabí, kde jsme absolvovali program „Myslivost v KRNAPu“. Po příjezdu do Vrchlabí jsme zamířili k oboře s daňky, kterým jsme přivezli mrkve, jablka, brambory a kaštany. Prohlédli jsme si staršího jedince s lopatovitě tvarovanými parohy a také danělky. Program pokračoval v KCEV Krtek ukázkami živočichů žijících na území Krkonoš a také živočichů, kteří se již v Krkonoších nevyskytují. Dále jsme viděli parohy či kůže živočichů a určovali, kterému živočichovi náleží.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top