OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")

 

1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a jeho zabezpečení odpovídá požadavku GDPR.

1.2 Ochranu webu zajišťuje náš dodavatel, který hlídá šíření škodlivých kódů, můžete tak náš web procházet bez obav, že by se z něho do vašeho počítače šířil škodlivý software.

1.3 Webhosting je chráněn firewallem, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).

 

2. COOKIES

2.1 Naše organizace nevyužívá žádné informace obsažené v cookies.

 

3. SOULAD S GDPR

3.1 Naše organizace má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízením GDPR.

3.2 Pro případy bezpečnostních incidentů má organizace zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna maximální spolupráce v případech, kdy se budete cítit ohroženi naším zpracováním vašich osobních údajů.

3.3 Mějte na paměti, že naše Politika bezpečnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů, takže zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádný výkon naší práce.

3.4 Naše organizace spolupracuje s certifikovaným Pověřencem pro ochranu osobních údajů, takže s námi můžete komunikovat s vědomím, že Vám poskytneme maximální spolupráci a komfort při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.

 

4. DOZOROVÝ ÚŘAD

4.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, Maxima Gorkého 38, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 64201112, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 499 813 068 - ředitel, www.zskptjarose.cz

4.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111 (Ústředna), https://www.uoou.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.3 V případě potřeby odborné pomoci se můžete obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Petr Mach, cDPO, Havlíčkova 648, 50801 Hořice, +420 722 133 362, https://www.o-o-d.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. VAŠE PRÁVA

5.1 Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do třiceti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.

5.2 Zažádat u naší organizace, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.

5.3 Zažádat u naší organizace o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovíme skartační protokol, který vám v kopii zašleme.

5.4 Vznést vůči naší organizaci žádost "Být zapomenut". Pokud tak učiníte, pokusíme se vztah mezi vámi a naší organizací uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a naší organizací nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro nás existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut "Být zapomenut" po právní stránce zcela naplnit. O výsledku našeho postupu vás budeme informovat.

 

6. FORMULÁŘE

6.1 Pomocí uvedených formulářů se na nás můžete kdykoliv obrátit, připravili jsme je tak, abyste s případným vyplněním neměli žádný problém. Uvedené formuláře jsou pouze šablony, takže před odesláním je nutné uvést do nich skutečnosti týkající se Vašeho problému, který s námi chcete řešit.

Žádost o výmaz

Žádost o přístup k osobním údajům

Žádost o přenesení osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

Námitka proti zpracování osobních údajů

Žádost o omezení zpracování

 

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 V rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje u jednotlivých subjektů údajů v následujícím rozsahu:

INFORMACE O zpracování osobních údajů (zaměstnanci)

INFORMACE O zpracování osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci)

 

 

text a dokumenty vložil: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

Back to top