V rámci primární prevence se naše třída zúčastnila programu s názvem „Buďme kamarádi“. Děti si v programu zopakovaly důležité principy dobrého kamarádství a jejich aplikaci. Naučily se postavit vůči chování, vedoucímu k šikaně, projevit své emoce a potřeby, vcítit se do emocí druhých. Programem děti provázela velká maňásková loutka, se kterou si děti povídali o kamarádství. Vyzkoušely si, jak správně reagovat na ošklivé chování. Společné hry děti povzbudily k vzájemným pozitivním vztahům. Realizace programu v první třídě žáčkům shrnula a potvrdila informace, které od začátku školního roku dostávají a následně se je snaží aplikovat při práci v kolektivu spolužáků.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

Back to top