ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kroužky v I. pololetí začínají 1. října 2021 a končí na konci ledna 2022.
Kroužky v II. pololetí začínají 1. února 2022 a končí 31. května 2022.

Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují školní družinu: v případě, že se kroužky konají na naší škole, lektoři si přebírají děti u vychovatelek (platí pouze do 17:00 hodin) ve ŠD.

PLATBY ZA KROUŽKY
Platby za kroužky posílejte výhradně na účet školy. Číslo účtu je 211104328/0600. Do zprávy pro příjemce uvádějte: třída, příjmení dítěte, název kroužku (názvy kroužků). Poplatky za kroužky budeme vybírat:

v I. pololetí do 15. 10. 2021

ve II. pololetí do 15. 1. 2022PŘIHLÁŠKY
Přihlášky do kroužků noste do 25. 9. 2021 do ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 do 1. oddělení školní družiny k rukám paní Bandové Olívie. Přihlášku si můžete stáhnout na našich stránkách školy v v sekci "KROUŽKY" v dokumentech.

ORGANIZOVÁNÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Organizování zájmových kroužků má na starost paní Bandové Olívie.
 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022
 

1. Sporťáček začátečníci: určen dětem z 1. a 2. tříd, které rády soutěží a pohybují se. Žáci se naučí základy míčových her a gymnastiky. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 – 15:45 v tělocvičně naší školy. Lektorka: Mgr. Helena Fribová, cena 600,-Kč/pololetí.

2. Keramická a řemeslná dílnička – začátečníci: určeno žákům 1. a 2. tříd se zájmem o modelování z hlíny a vyrábění různých jednoduchých výrobků převážně z přírodních materiálů. Doporučeno i dětem pro zlepšení jemné motoriky rukou. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 - 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka: Bc. Jánská Simona, cena 700,-Kč/pololetí.

3. Keramická a řemeslná dílna – mírně pokročilí: určeno žákům, kteří již navštěvovali tento kroužek a zajímají se o modelování, glazování, lití do sádrových forem a zdobení výrobků .z hlíny, Kroužek se koná ve středu od 15:00 – 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka: Bc. Jánská Simona, cena 700,-Kč/pololetí.

4. Keramická a sklářská řemeslná dílna – pokročilí: určeno dětem, kteří chodily do kroužku 2 roky a více – tedy od 3. tříd se zájmem o modelování z hlíny, vyrábění výrobků litím do sádrových forem a vyrábění převážně z přírodních materiálů a seznámení se se zdobením skla různými technikami. Kroužek se koná ve čtvrtek od 15:00 - 16:00 v keramické dílně naší školy. Lektorka: Bc. Jánská Simona, cena 800,- Kč/pololetí.

5. Šikovné ručičky - výtvarný kroužek: kroužek je určen dětem z 1. – 4. tříd, které rády tvoří, kreslí, malují atd.. Další náplní kroužku je papírová prostorová tvorba, koláže atd.. Kroužek se koná ve čtvrtek od 1ř:00 - 15:45. Lektorka: Thammová Barbora, DiS., cena 600,-Kč/pololetí.

6. Divadelní kroužek: určen dětem z 1. – 4. tříd, které mají rády pohádky a chtěly by si v nich zahrát. Vhodné pro děti komunikativní. Kroužek se koná ve středu od 15:00 - 16:00. Lektorka: paní Bandová Olívia, cena 600,-Kč/pololetí.

7. Divadelní a dramatický kroužek: určen žákům ze 4. a vyšších tříd, kteří se zajímají o hraní divadla, psaní textů, o literaturu, výrobu kostýmů a kulis apod. Kroužek se koná každý pátek od 13:00 do 14:00 hodin. Lektorka: Mgr. Blahnová Petra, cena 500,-Kč/pololetí.

8. Pětilístek: určen dětem 3 – 5. tříd ( 5. – 9. tř. po domluvě ). Povídání, poznání, přátelství, podpora a další „P.“ jsou ve znaku našeho pětilístkového potkávání. Sociální hry, komunikační dovednosti, řešení problémů, možnosti spolupráce. Kroužek se koná v pondělí od 15:00 do 16:00 hod. Lektorka: Mgr. Sedláčková Michaela.


Přihlášky do kroužků noste do 25. 9. 2021 na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 do 1. oddělení školní družiny k rukám paní Bandové Olívie.

Back to top