Na konci září zahájila naše třída kurz bruslení. Zatím máme za sebou první dvě lekce, protože jsme byli nucení bruslení přerušit. Těšíme se na uvolnění opatření a pokračování oblíbené činnosti.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top