Jídelna

Ceník obědů (cena za 1 oběd)

žáci 7 - 10 let                         26,-Kč
žáci 11 - 14 let   28,-Kč
žáci 15 let a více  30,-Kč
žáci OA, SPŠ a jiní    30,-Kč
zaměstnanci školy 30,-Kč
zaměstnanci OA, SPŠ a jiní 62,-Kč
zaměstnanci OA, SPŠ a jiní     62,-Kč

 

Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazováni do cenových skupin podle věku, nikoliv podle tříd, jako tomu bylo dosud.

Žák 4. třídy, který dosáhne 11 let ve školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.

Žáci 8. a 9. tříd, kteří dosáhli 15 let ve školním roce, musí být též zařazeni do vyšší cenové kategorie.

 

Back to top