kontakt: RNDr. Teichmann Jiří, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

 

Náplň práce výchovného poradce.

1. Oblast kariérového poradenství

 • základní skupinová šetření k volbě povolání – zájmové dotazníky
 • individuální šetření a poradenství (ve spolupráci s tř. učitelem)
 • evidence a aktualizace roční nabídky učebních oborů
 • zajištění styku se zástupci středních škol
 • zajištění návštěvy veletrhu středních škol  (pro vycházející žáky)
 • spolupráce s třídními učiteli při vyplňování a odesílání přihlášek na SŠ v daných termínech
 • poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky při volbě povolání, při přijímacím i odvolacím řízení
 • zpracování přehledu o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

2. Metodické a informační činnosti

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování, integrace, individuálně vzdělávacích plánů
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních v regionu

3. Specifické oblasti

 • zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy
 • úzká spolupráce s metodikem prevence školy
 • sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
 • sledování žáků nadaných a talentovaných, ve spolupráci s třídním učitelem navrhování další péče o tyto žáky
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • komunikace s OSPOD

Back to top