Naše třída myslela nejen na obdarování spolužáků, ale také na zvířátka v lese. Do krmelce jsme zanesli  jablka, mrkev a další „dobrůtky“. Výpravu do krmelce jsme spojili s pozorováním ptáků a pohybem na lanovém hřišti.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top