Třída 5.A

Na začátku tohoto roku se žáci 3. A a 4. A zúčastnili lyžování na Pomezkách. Děkujeme všem příznivcům a sponzorujícím rodičům za pomoc se zorganizováním této zdařilé akce. Moc jsme si to užili!

text a foto: Mgr. Samcová Petra, třídní učitelka 3. A a garant akce

Na závěr zimy jsme si společně 2. A a 3. A užili spaní ve škole z 28. 2. do 1. 3. 2019. S kamarády a kamarádkami jsme si ve třídě zatančili v maskách, zahráli hry a prožili společně i noc.

 

text a foto: Mgr. Samcová Petra, třídní učitelka 3. A

Ve středu 19. září jsme se vydali do přírody společně s 3. A. Cílem vycházky bylo pozorování podzimní přírody, zvířat a sběr přírodnin. Tam i zpět jsme jeli autobusem.

 

text a foto: Mgr. Samcová Petra, třídní učitelka 2. A

Ve čtvrtek 11. října jsme se vydali do městského parku Trutnov. Dle inspirace z internetu jsme vytvořili moc pěkné obrazce.

 

text a foto: Mgr. Samcová Petra, třídní učitelka 2. A

Back to top