Třída 9.A

Jediný výhradně zimní kurz, který zapadá do systému alternativních sportovních aktivit a je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího programu naší školy je SKIALP kurz.

Žáci z „Áčka“ tento kurz absolvovali v termínu od 8. do 13. 3. 2020 v lokalitě Horní Malé Úpy, která poskytuje ideální podmínky pro sportovní vyžití v rámci nejen zimních sportů. Frekventanti kurzu byli ubytováni v Pivovaru Trautenberk.

Během kurzu probíhal praktický výcvik na sjezdových i běžeckých lyžích. Žáci byli rozděleni dle lyžařských dovedností do „výkonnostních“ skupin. Dělení žáků umožňovalo co nejefektivněji naučit, zopakovat, prohloubit a upevnit jednotlivé lyžařské prvky v tom nejširším slova smyslu. Pro představu na jedné straně máme žáky, kteří se prvně seznamují s výstrojí, jízdou na vleku, nebo se učí základům jízdy na lyžích. Na druhé straně se kurzu účastní lyžaři, kteří se věnují tomuto sportu i závodně. Při praktické výuce záleží pouze na zkušenostech pedagogů a instruktorů v jedné osobě, jaké zvolí výcvikové prvky k co nejefektivnějšímu průběhu výuky. O kvalitě výuky hovoří jednoznačně fakt, že počáteční nelyžující po týdenním výcviku odjížděli se základní výbavou lyžařských dovedností. Nebyl opomenut ani výcvik na běžeckých lyžích. Kromě výuky základní běžecké techniky se žáci zúčastnili i „ běžkařského“ výletu na Boudu Jelenku. Součástí kurzů byly i teoreticky předávané informace buď přímo v terénu, nebo během přednášek. Frekventanti poměřili svoji výkonnost při závodech na běžeckých lyžích. Na závěr nemohlo chybět předávání diplomů a sladkých odměn nejlepším v jednotlivých kategoriích.

Z pohledu pedagogů, je nejpodstatnější, že byl splněn celý výcvikový plán, během kterého nedošlo k žádnému zranění. Je nutné vyzdvihnou i stránku blahodárného vlivu vysokohorského prostředí na zdravotní stav lidského organismu. 

 

Pedagogové zajišťující SKIAPL kurz:

- Mgr. Karajanis Petr, DiS.

- pan Krejčí Jaroslav

- Ing. Loufek Václav

- pan Špička Radek

 

text a foto: Mgr. Karajanis Petr, DiS.

V hodinách chemie jsme probrali metody oddělování složek směsí, mezi které náleží i filtrace. 2. 3. 2020 jsme provedli filtraci s využitím různých filtračních materiálů. Donesenou směs jsme přefiltrovali přes obvaz, plátno, vatu a filtrační papír. Filtrovali jsme stále stejné objemy směsi a měřili i rychlosti jednotlivých filtrací. Následně jsme filtrační materiály seřadili od nejrychleji probíhající filtrace k nejpomalejší. Dále jsme porovnali čistoty filtrátů a vyhodnotili nejúčinnější filtrační materiál. Výsledkem filtrace většiny žáků bylo zjištění, že filtrace za pomoci filtračního papíru je pomalejší, ale z použitých filtračních materiálů nejúčinnější.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

 

 

Jenom připomínám:

První den – příjezd (4 hodiny vlakem) do 70 km vzdáleného Mladějova.

Druhý den – Hrubá Skála (15 km). Koupání na věžáku.

Třetí den – hrad Kost (prohlídka), údolí Plakánek, historická vesnice Vesec (filmová vesnice). Koupaliště v Sobotce.

Čtvrtý den – hrad Trosky (výprava tří skupin). Koupání na hrázi Věžického rybníka.

Pátý den – horolezecká stěna v Sobotce.

Šestý den – závody v kombinaci běh a střelba ze vzduchovky, odjezd domů.

PS: a všude s námi vedro, vedro a vedro…

 

text a foto: pan Krejčí Jaroslav, třídní učitel 6. A

V hodinách přírodopisu jsme probrali pěvce. Žáci 7. A si připravili samostatné práce o pěvcích. Tyto práce budou vystaveny v učebně 7. A, aby si žáci mohli obrázky prohlédnout a pěvce si zapamatovat. Následovat bude poznávání pěvců.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Šestá třída umístěná do safari. Co více by si kantor mohl přát. Žáci nikam neutečou a přitom jsou pod dohledem, řvát mohou jako lvi a všichni jsou na to zvyklí, pobíhat mohou jako zvířata a nikomu to nepřijde divné. Snad hudba budoucího školství. Ale přesně tak vypadala naše předvelikonoční středa. Přesto jsme po dětech něco málo chtěli. Čas od času se sehnout, zvednout klacek, větev, slabý kmen a odhodit co nejdále od silnice. To byla náplň naší nevšední brigády ve dvorské ZOO. A protože jsme vše splnili, mohli jsme se za odměnu rozeběhnout po celé zahradě. Nezapomeňte do konce kalendářního roku vyčerpat jednorázovou vstupenku!!!

 

text a foto: pan Krejčí Jaroslav, třídní učitel 6. A

Back to top