Třída 9.A

V pátek 26. 5. 2023 jsme v chemických laboratořích SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem analyzovali nápoje s použitím separačních metod a důkazových reakcí. Dále jsme využili redoxní reakce k čištění stříbra a k přípravě chemického semaforu. Ze separačních metod jsme si vyzkoušeli chromatografii a filtraci. Ethanol jsme prokázali reakcí s dichromanem draselným a kyselinou sírovou. Došlo ke zbarvení reakční směsi dozelena. Zjistili jsme, že kyselina sírová způsobí zčernání (zuhelnatění) cukru. Stříbrný šperk jsme vyčistili v roztoku sody a teplé vody s kouskem alobalu. Nakonec jsme připravili chemický semafor. V jedné kádince jsme smíchali glukózu s vodou a ve druhé kádince hydroxid sodný s vodou. Roztok glukózy jsme zahřáli na 35 °C a přidali do něj malé množství indigokarmínu. Do zahřátého roztoku glukózy s indigokarmínem jsme nalili roztok hydroxidu sodného. Mohli jsme pozorovat, že směs změnila barvu na zelenou, žlutou a červenou. Za organizaci projektového dne děkujeme Ing. Monice Štodtové, Ing. Lence Stránské a Mgr. Tereze Fejtové.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V našich hodinách anglického jazyka se mimo jiné také učíme péct. Tentokrát jsme si upekli pro Angličany oblíbený jablkový koláč, který se nám moc povedl a všem moc chutnal. Někteří žáci se nechali inspirovat a upekli si tuto dobrotu i doma se svými rodiči.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

Při chemii jsme si předvedli, jak lze oddělit složky ze směsí. Často používanými metodami jsou usazování, filtrace, krystalizace nebo destilace. Viky a Terka nám předvedly vyluhování čaje do vody a do lihu. Extrahované látky přecházejí do rozpouštědla, ze kterého se dají získat jeho odpařením. Ema nám ukázala chromatografii na křídě. Při chromatografii dojde k rozdělení látek mezi nepohyblivou (křída) a pohyblivou fázi (voda).

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Žáci sedmých tříd vypracovali v chemii samostatně projekt, který se týkal krystalizace roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli). Krystalizace je schopnost látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. Žáci si připravili nasycený roztok chloridu sodného, tento roztok následně postavili v otevřené sklenici na bezpečného místo a nechali volně odpařovat kapalinu. Po dobu cca dvaceti dnů žáci zaznamenávali (popis + fotografie), jak se kapalina odpařuje a jak sůl krystalizuje. Výsledky svého pozorování žáci uložili do prezentací. Některé práce byly velmi zdařilé.

Ukázka samostatného projektu ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V pondělí 10. 1. 2022 žáci odevzdali individuální projekty na samostatně zvolené téma z chemie. V projektech žáků se často objevoval D. I. Mendělejev, O. Wichterle, M. Curie Sklodowská nebo např. J. Dalton. Žáci si připomenuli přínos těchto vědců pro rozvoj chemie.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top