Třída 9.A

Dne 20. prosince 2022 jsme si ve třídě vytvořili vánoční atmosféru cukrovím a dárečky.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 9. A

V hodinách přírodopisu jsme probrali nerosty od prvků až po organolity. Následovala hodina, při které si žáci prohlédli zástupce nerostů. Výstupem z učiva bylo poznávání nerostů, které pro většinu žáků dopadlo výborně.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Dne 8. prosince 2022 se naše třída aktivně zúčastnila vánočních dílen, tradiční akce pořádané naší školou. Vyráběli jsme společně s menšími dětmi 3D sobíky z kartonu a všem se moc líbili! Děkujeme rodičům za pomoc s materiálem.

text a foto: Mgr. Taťána Pilná, třídní učitelka 9. A

Dne 19. 12. 2022 proběhl první ročník Školní slavnosti. Zábavný pořad, který vytvořili žáci naší školy, všechny zúčastněné překvapil svou pestrostí. Za naši třídu vystoupila Kája Trnovská hrou na kytaru, Lada Anderlová zazpívala a Adam Hurdálek zahrál na klavír.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 9. A

V hodinách přírodopisu jsme probrali vývoj života na Zemi. Éry vývoje Země jsou: prekambrium (prahory a starohory), prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. V prvohorách se vyvíjeli bezobratlí živočichové, později ryby a obojživelníci. Druhohory byly érou plazů (dinosauři, pterosauři, ichtyosauři). Ve třetihorách se vyvíjeli savci, jako např. mastodonti, šavlozubí tygři apod. Pro čtvrtohory je typické střídání dob ledových a meziledových, další vývoj savců a vývoj člověka. Žáci na toto téma vypracovali projekty.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top