Od 1. 9. 2020 nařizuje vedení školy toto opatření, které se týká osobního doprovodu dětí na ranní družinu a osobního vyzvedávání dětí ze školní družiny. Svévolný pohyb rodičů po škole je zakázán! Prostor pro čekání na děti je vestibul školy u ŠD.

Děti můžete dovést ráno do školní družiny do 7:30 hodin. Odpoledne si můžete dítě vyzvednout bezprostředně po obědě až do 13:30 hodin, nebo v 15:00 hodin. Po 15:00 hodině kdykoliv ve třech odděleních školní družiny v přízemí ZŠ dle rozpisu na nástěnkách ŠD.

Žádáme o dodržování tohoto opatření.

V letošním školním roce máme 6 oddělení ŠD, ale pouze 3 kmenové učebny . Proto budeme plně využívat ostatní prostory ZŠ. V době od 11:40 do 13:30 hodin probíhá stravování dětí. Po obědě mají dětí odpočinkový režim, na který navazuje hlavní činnost. Od 11:40 do 13:30 hodin se budou děti pohybovat s vychovatelkami po budově školy (učebny 1. stupně, tělocvična, tělocvična DOJO, čtenářské koutky na patrech, učebna PC, 3 učebny ŠD apod.), v případě příznivého počasí budou na vycházkách, v lese, na paradráze, na hřišti za školou, na dětském školním hřišti, na besedě apod.

V době od 13:30 do 15:00 hodin nelze děti vyzvednout ze školní družiny (pokud neinformuje o této skutečnosti zákonný zástupce písemně v docházkovém notýsku).

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY, školní rok 2020/2021

pondělí 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
úterý 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
středa 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
čtvrtek 6:30 - 8:00 11:40 - 17:00
pátek 6:30 - 8:00 11:40 -17:00

 

PŘEHLED ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY, školní rok 2020/2021

1. oddělení paní Olivia Bandová                           731 476 290      1. A
2. oddělení paní Iva Janovská                          604 180 716 2. B + 4. C
3. oddělení Bc. Lenka Šrůtková       739 043 345 1. B
4. oddělení Mgr. Petra Vrabcová              734 447 369 2. A + 4. A, B
5. oddělení Bc. Petra Kreibichová           734 851 954 2. C + 3. B
6. oddělení paní Marika Svobodová 604 217 950

 

3. A + 3. C

text: paní Bandová Olivia, vedení školní družiny

Back to top