Jídelna

Ceník obědů (cena za 1 oběd), platnost od 1. 2. 2022.

žáci 7 - 10 let                         30,-Kč
žáci 11 - 14 let   32,-Kč
žáci 15 let a více  35,-Kč
žáci jiných ZŠ a SŠ 35,-Kč
zaměstnanci školy 35,-Kč
cizí strávníci 72,-Kč

 

Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazováni do cenových skupin podle věku, nikoliv podle tříd, jako tomu bylo dosud.

Žák 4. třídy, který dosáhne 11 let ve školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.

Žáci 8. a 9. tříd, kteří dosáhli 15 let ve školním roce, musí být též zařazeni do vyšší cenové kategorie.

 

Back to top