Třídy

Konec října a začátek listopadu je staletí věnován oslavám zesnulých. V každé kultuře jsou jiné zvyky, poslední roky se prolínají různé obyčeje.

Dnes jsme si vysvětlili rozdíl mezi svátkem Halloween a Dušičkami neboli Svátkem zesnulých.

Ten se slaví den po Slavnosti Všech svatých, tedy 2. listopadu. Je to den, kdy se navštěvují hřbitovy. Na rozdíl od Halloweenu to ale moc veselý svátek plný barev není. Nad hroby lidé stojí smutně a tiše vzpomínají na zesnulé…

My jsme si vyzkoušeli obojí zavzpomínali jsme, rozsvítili lucerničky, převlékli se do masek a celý den jsme si náramně užili. Děkujeme rodičům, kteří nám s přípravou pomohli.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Pracujeme ve dvojicích a čtveřicích. Tvoříme pravidla pro společnou práci a příjemné soužití. Připravujeme se na práci v centrech aktivit. Bádáme i mimo školu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Celý měsíc jsme se věnovali vzájemnému poznávání a sebepoznání. Hrajeme hry na jména, představujeme se v kruhu. Vyprávíme o sobě, oceňujeme a chválíme dobré skutky a vzájemnou pomoc. Učíme se vzájemné komunikaci. V případě prvních nezdarů hledáme příčinu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Poprvé jsme společně vyrazili na divadelní představení do Uffa. Čekala nás krásná a veselá pohádka plná písniček. Zvířátka se vydala do světa a cestou zažila různá dobrodružství. My si to s nimi moc užili.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 1. C

Součástí hodin českého jazyka není jen náročné psaní a čtení. Tentokrát jsme si vyzkoušeli role vypravěčů, herců, diváků a natrénovali si pohádku O veliké řepě. Všichni jsme si to moc užili.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 1. C

Žáci a učitelé 2. stupně pro nás připravili na školním dvoře akci zvanou Jablkobraní. Na vlastní oči jsme viděli, jak vzniká jablečný mošt. Sami jsme si vyrobili jablečný salát. Ochutnali jsme výborné jablečné koláče, křížaly a na zdraví si připili moštem. U posledního stanoviště jsme poslouchali pohádku O jabloňce a povídali si o životním cyklu jablek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 1. C

Podívejte se, jak to strašidelné třídě na Halloween slušelo. Čarodějky a kostlivci se snažili ze všech sil!

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 1. C

Back to top