Třída 2.A

V dubnu nás provázely pojmy: minulost, přítomnost, budoucnost. Mapovali jsme si svůj dosavadní život. Jeho významné momenty minulosti a současnosti. Vše jsme si zaznamenali na časovou osu. Do třídy k nám zavítalo několik rodičů, kteří nám představili svou profesi, povolání. Mohli jsme se tak seznámit např. s povoláním truhláře, zdravotnice, krejčové, stavaře a zahradní architektky a naplánovat si svou budoucnost.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Proměny jarní přírody jsme mohli sledovat nejen ve volné přírodě, ale i v zemědělském družstvu ve Velkých Svatoňovicích. Zde jsme měli možnost si prohlédnout nové přírůstky v teletníku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Celý týden jsme se poctivě připravovali na oslavu svátku stromů. Pátrali jsme po tom, co o stromech víme a kladli si otázky, co nás o stromech zajímá. Pozorovali jsme stromy v přírodě, hledali informace v knihách, zkoumali donesené ukázky. Ve středu jsme přidali své ruce k dílu: vysadili jsme na školní zahradě 2 jabloně, 2 rakytníky a 4 ovocné keře. Svátek stromů oslavíme společně v pátek s našimi novými obyvateli zahrady.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Celý měsíc březen jsme zkoumali čas. V centrech aktivit jsme pracovali s kalendáři, hledali jsme svátky a významné dny. Tipovali a měřili délku činností. Počítali slovní úlohy s problematikou času. Čas na ručičkových hodinách jsme převáděli na čas digitální. Vytvořili jsme si svůj vlastní třídní kalendář. Téma jsme uzavřeli besedou, kterou si pro nás připravil tatínek Kačenky. Ukázal nám svou sbírku historických předmětů, které v čase již dávno nahradili moderní stroje.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Celý týden jsme se postupně vydávali do podzimní krajiny a všímali si proměn přírody. Lovili jsme v lese, v zahradě u rybníka a na poli. Své „úlovky“ jsme potom třídili a zpracovávali v centrech aktivit.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Back to top