Třída 5.C

Mikulášská centra aktivit v 2. C nabízela činnosti spojené s návštěvou Mikuláše. Už víme, co znamenají přísloví „Co čert nechtěl…“ a „Šijí s ním všichni čerti.“. Seznámili jsme se s postavou Svatého Mikuláše a vyrobili jsme si jednu z trojice postav, které 5. prosince obcházejí domácnosti. V závěru do třídy skutečně přišel čert, Mikuláš i anděl a došlo i na mikulášskou nadílku.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Na konci září zahájila naše třída kurz bruslení. Zatím máme za sebou první dvě lekce, protože jsme byli nucení bruslení přerušit. Těšíme se na uvolnění opatření a pokračování oblíbené činnosti.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Využíváme krásného zářijového počasí k tomu, abychom přesunuli výuku do venkovního prostředí. Venku jsme psali věty, počítali předměty z okolí i sportovali. Žáci 2. C se učili český jazyk, matematiku i tělocvik ve „venkovních učebnách“.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Protože jsme v loňském školním roce nemohli uskutečnit školní výlet, naplánovali jsme jej na září nového školního roku. Dne 11. 9. 2020, jsme, společně s dalšími druhými třídami, navštívili Perníkovou chaloupku v Rábech pod Kunětickou horou. Žáčci se zde seznámili s příběhem o hodné Ježibabě, zjistili, jak se vyrábí perník, prohlédli si krásně ozdobené perníčky, prošli se nejen perníkovou chaloupkou, ale i pohádkovým lesem, nebem i peklem.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Opět jsme využili hezkého počasí a vypravili se na přírodovědnou vycházku do přírody. Našim cílem bylo pozorování podzimní přírody a zvířat. Pro cestu jsme využili místní dopravu, kterou někteří z žáčků cestovali poprvé. Vyučování v podzimní přírodě se vydařilo.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top