kontakt: RNDr. Teichmann Jiří, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

 

Náplň práce metodika prevence.

  • prevence v oblasti sociálně patologických jevů
  • zajištění metodické, koordinační a poradenské činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
  • zvyšování všeobecné informovanosti mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
  • spolupráce s třídními učiteli a podpora bezpečného a zdravého klimatu ve třídě a ve škole
  • vyhodnocování varovných signálů spojených s možností výskytu rizikového chování a poskytnutí poradenské činnosti
  • organizování a tvorba preventivního programu školy - organizování přednášek a besed spojených s uvedenou problematikou

Back to top