Články

Tradice a zvyky je dobré dodržovat a připomínat. A právě proto připravily vychovatelky školní družiny pro 110 dětí ze čtyř oddělení tradiční Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny tematické soutěže na celkem dvanácti stanovištích, kde na ně čekaly různé úkoly a výzvy. Od plnění kouzelných lektvarů, přes třídění bylinek až po let na koštěti. Každý účastník byl nakonec odměněn sladkou dobrotou z kouzelného měšce, kde se nacházely šváby, pavouci, hadi a různé příšery. Vrcholným okamžikem kouzelného odpoledne bylo samotné pálení čarodějnic. Na ohni si děti následně opekly špekáčky, na kterých si náramně pochutnaly. Pálení čarodějnic ve školní družině nejen oživilo staré tradice, ale také posílilo pouto mezi dětmi.

Velké poděkování patří organizátorům akce, mezi kterými byli i vybraní žáci ze 4. B.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Karajani Pavlína, garant akce

Včelařská návštěva nás nejen poučila, ale také nás naplnila inspirací. Otevřela nám oči pro důležitost včel v našem životě a naučila nás vážit si jejich přínosu. Včelařství je umění i věda, která vyžaduje trpělivost, péči a hluboké porozumění.

Něco málo o včelách.

Včely jsou malé, neobyčejné a základem našeho ekosystému. Každá z nich má svou roli - od královny, která je středem úlu a snáší vajíčka, přes dělnice, které sbírají nektar a pyl, až po trubce, kteří mají za úkol oplodnit královnu.

Královna včel je srdcem úlu. Její hlavní úlohou je snášet vajíčka, a tím udržovat populaci včelstva. Její význam je nepřehlédnutelný, neboť bez ní by úl nemohl fungovat. Dožívá se až 5 let a za den naklade okolo 2000 vajíček. Včely pečují o svou královnu s velkou oddaností a jsou ochotny položit za ni svůj život.

Dělnice tvoří většinu populace v úlu. Jsou to pracovité včely, které plní mnoho úkolů - od sběru nektaru a pylu, přes stavbu plástů až po péči o larvy. Bez nich by úl nemohl přežít. Její průměrná doba života je 5-6 týdnů. Během této doby dokáže nasbírat jednu čajovou lžičku medu. Včela během jednoho výletu navštíví přibližně 100 květů a létá rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Pokud vyletí desetkrát za den, znamená to 1000 květů. Při maximálním počtu 40 letů za den se už dostáváme k mnohem větším číslům. Pokud z úlu vyletí 20 000 včel, každá několikrát denně, opylí i více než 20 milionů květů denně.

Trubci, nebo také samečci, jsou v úlu přítomni pouze sezónně. Jejich hlavní funkcí je oplodňovat královnu, aby mohla snášet vajíčka. I když jejich počet v úlu není velký, jsou nezbytní pro udržení genetické rozmanitosti včelstva.

Včelař je strážcem úlu a ochránce včelstva. Jeho úkolem je pečovat o včely, udržovat úl v dobrém stavu a zajistit, aby včely měly všechno, co potřebují k životu.  Včelař potřebuje správné nářadí k péči o své včely a úl. Mezi nejdůležitější nástroje patří dýmák, který se používá k uklidnění včel při manipulaci s úlem, a kosinka, která slouží k odstranění plástů. Dalšími důležitými nástroji jsou rozpěrák a kleště na vyjmutí rámu. Včelí úl je domovem včel a místo, kde probíhá veškerá jejich činnost. Je to komplexní struktura, která poskytuje včelám bezpečné a vhodné prostředí pro život a práci. Každý úl je důkladně navržen tak, aby uspokojoval potřeby včelstva a umožňoval efektivní produkci medu a vosku.

Na závěr naší návštěvy jsme měli možnost ochutnat čerstvě vyrobený med přímo z úlu. Byl to úžasný zážitkem, který nám přiblížil jedinečnou chuť a vůni tohoto důležitého včelího produktu. 

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Karajani Pavlína, vychovatelka 1. odd. ŠD

Před Velikonocemi jsme se vypravili do Vrchlabí do KRNAP- KRTEK, kde nás čekal program ,,Jak se žije ježkům“.  Prezentace byla pěkně připravená a děti se dozvěděly zajímavosti o životě ježka. Např. když ježek váží koncem října méně než 400g  nebo v listopadu méně než 600g, potřebuje lidskou pomoc – Záchranou stanici. Každý si mohl ježka prohlédnout zblízka a dokonce si ho vzít do ruky. Děti měly i zážitek z cesty vlakem, protože někteří ještě tu možnost ve svém životě neměly.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Hurdálková Romana, vychovatelka 4. odd. ŠD a paní Janovská Iva,  vychovatelka 5. odd. ŠD

Do naší školní družiny zavítal pan Radek s více jak 15 papoušky. Když se papoušci objevili, děti byly naprosto nadšené. Měly možnost nejenom pozorovat papoušky zblízka, ale dokonce si je mohly samy podržet a vyfotit se s nimi. Pro mnohé z nich to byl neuvěřitelný zážitek, který si budou ještě dlouho připomínat. Kromě toho, že děti měly možnost poznat různé druhy papoušků a blíže se seznámit s jejich chováním a zbarvením, papoušci překvapili svými cirkusáckými kousky. Když začali dělat akrobatické věci, celá školní družina byla v naprostém nadšení. Ale to nebylo všechno! Papoušek Žak a Ara přinesli do školní družiny ještě více zábavy. Žak uchvátil svým lidským hlasem a napodobováním zvuků, zatímco Ara svými akrobatickými kousky. Celkově lze říci, že návštěva papoušků v naší školní družině byla úžasným zážitkem pro všechny zúčastněné. Děti odcházely s úsměvem na tváři, a to je přesně to, co dělá tyto okamžiky tak nezapomenutelnými.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text: paní Karajani Pavlína, garant akce

foto: pan Fišer Ilja

Je nám ctí, že jsme se mohli již druhým rokem podílet na jarní výzdobě interiéru kostela ve Starém Rokytníku. Děti z oddělení Cestovatelů pomohly kostelu vdechnout jarní atmosféru vlizelínovými motýlky, papírovými zajíčky, zápichy s ptáčky a kuřátky, ovečkami, ozdobenými skleněnými svícny a vázičkami metodou decoupage a papírovými a látkovými květinami.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Vrabcová Petra, vychovatelka 6. odd. ŠD

Back to top