Třída 7.B

Dne 4. 6. 2024 vyrazili žáci 7. A a 7. B na výlet na Černou horu, kde měli možnost vidět krásy Černohorského rašeliniště, největšího a nejstaršího vrchovištního rašeliniště lesního typu na území Krkonošského národního parku. Na území rašeliniště jsme pozorovali mnoho vzácných rostlin - blatnici bahenní, ostřici mokřadní a mnoho dalších. Dále jsme pokračovali přes Kolínskou boudu do Pece p. Sněžkou, kde jsme se svezli na bobové dráze.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

Text a foto: Ing. Kristina Kuhnová, třídní učitelka 7. A, Mgr. Dagmar Schmiedová, třídní učitelka 7. B

 

V sedmých třídách jsou obsahem učiva chemie hasicí přístroje. Ve čtvrtek 23. 5. 2024 žáci 7. B a 7. C navštívili Hasičský záchranný sbor v Trutnově. Zde nás čekala ukázka hašení zapáleného oleje. Prohlédli jsme si technické zázemí Hasičského záchranného sboru v Trutnově a zažili cvičné vyhlášení pohotovosti při požáru. Exkurzí nás provedl pan Lukáš Blažek, za což mu děkujeme.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Žáci sedmých tříd pracovali od února do dubna 2024 na úkolu, který se týkal krystalizace nasyceného roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli). Krystalizace je schopnost látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. Žáci si připravili nasycený roztok chloridu sodného, tento roztok následně postavili v otevřené sklenici na bezpečné místo a nechali volně odpařovat kapalinu. V průměru po dobu dvaceti dnů žáci zaznamenávali (popis + fotografie), jak se kapalina odpařuje a sůl krystalizuje. Výsledky svého pozorování následně uložili do kurzu chemie v Classroomu. Některé práce byly zdařilé.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V úterý 7. 5. 2024 se třídy 7. B a 7. C vypravily do Vrchlabí, kde se zúčastnily programů „ptáci Krkonoš“ a „jarní květena“.

V průběhu programu zaměřeného na ptáky Krkonoš jsme se dozvěděli informace o ochraně ptactva, o dělení ptactva podle biotopů a o ptačích hlasech. Při procházce v zámeckém parku ve Vrchlabí jsme pozorovali např. sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, drozda zpěvného, pěnici černohlavou, holuba hřivnáče, kosa černého nebo králíčka obecného.

V zámeckém parku jsme také poznávali jarní rostliny. Zjistili jsme, které rostliny jsou léčivé, které se hodí např. do salátů, a které jsou jedovaté. Prohlédli jsme si parazitickou rostlinu, podbílek šupinatý. Poznali jsme rozdíly mezi kakostem lučním a kakostem smrdutým. Podívali jsme se do genofondové zahrady, kde je pěstováno více než 150 druhů rostlin, včetně endemických druhů a glaciálních reliktů. Viděli jsme např. endemický keř, jeřáb sudetský. Genofondová zahrada slouží např. k uchování druhů rostlin jako krajní forma záchrany v případě neodvratného zániku v přírodě.    

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

„An apple a day keeps the doctor away.“
A vezmeme-li jablka tři, mělo by to platit trojnásobně. Anebo k nim přidáme mouku, máslo, cukr a podle anglického receptu upečeme jablečný drobenkový koláč. Jako žáci 7. A a 7. C. Jak se jim vedlo, můžete zhodnotit ve fotogalerii.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Drygalská Naďa

Back to top