Třída 7.B

Ve fyzice probíráme vztah mezi pohybem a silami, které na těleso působí. Isaac Newton zformuloval 3 pohybové zákony, které tento vztah popisují – 1. zákon setrvačnosti, 2. zákon síly, 3. zákon akce a reakce. Základem zákona setrvačnosti je myšlenka, že když na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Zákon síly pojednává o tom, že pokud na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Podstatou zákona akce a reakce je, že každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. Aby všichni dobře pochopili podstatu Newtonových pohybových zákonů, každý žák si na toto téma připravil ukázku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Čím jiným si zpestřit předvánoční hodiny anglického jazyka než vůní cukroví? Této výzvy se s nadšením chopili žáci obou skupin angličtinářů ze 7. B. Spojili své síly a pustili se do projektu Christmas Cookie Puffs. Nejprve přeložili recept na nadýchané šlehačkové obláčky a následující hodinu cukroví ve školní kuchyňce upekli. Jak se jim vedlo, shrnuli v závěrečném projektu, který si můžete prohlédnout na nástěnce ve 2. patře a ve fotogalerii ZDE.

S přáním krásných Vánoc 7. B, Ing Jana Hadačová a Naďa Drygalská.

 

text a foto: Ing Hadačová Jana a Drygalská Naďa, učitelky Aj

Při hodinách fyziky jsme si povídali o těžišti tělesa. Do těžiště umísťujeme působiště gravitační síly. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Těžiště může být v některém bodě tělesa nebo i mimo těleso. Matyáš, Dominik, Honza, Nelča a Natálka si pro nás připravili ukázky nalezení těžiště tělesa.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V chemii probíráme směsi. Natka dokázala, že ve vzduchu je obsažen kyslík, který je nutný k hoření. Eliška a Terka R. připravily suspenzi. Honza Š. nám ukázal, jak vzniká emulze. Suspenze je různorodá směs pevné a kapalné látky. Emulze je složena ze vzájemně nemísitelných kapalin.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V tomto týdnu jsme se vydali na Para, abychom si vyzkoušeli letošní sněhovou nadílku. Venku popadával sníh, nefoukal vítr, takže ideální počasí. Přinesli jsme si boby a lopaty a vyrazili jsme na blízký kopec. Vyjezdili jsme si dráhu a zkoušeli, jak a co nejlépe jede. Někomu to jelo rychle na lopatě, někomu na bobu a jinému na talíři. Všichni jsme si bobování a zimní počasí moc užili, takže to nejspíše co nejdříve zopakujeme!!!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top