Třída 7.B

Novým učivem ve fyzice je optika. V pátek 27. 5. 2022 jsme si všichni vyzkoušeli, že světlo se ve stejnorodém, homogenním optickém prostředí šíří přímočaře. Od bodového zdroje (svíčky) se šíří světlo v rozbíhavých svazcích a tvoří světelný kužel.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Dominik a Terka nám v pátek 1. 4. při hodině fyziky ukázali potápění a plování stejnorodých a nestejnorodých těles v kapalině. Viděli jsme např., že zavřená kovová krabička na vodě plovala. Důvodem je, že plovoucí krabičku tvoří kov a vzduch. Po otevření a zalití této krabičky vodou, se toto těleso ve vodě potopilo, protože hustota kovu je větší než hustota vody. V kapalině tedy mohou za určitých podmínek plovat i tělesa tvořená z materiálů s větší hustotou, než je hustota kapaliny.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Žáci sedmých tříd vypracovali v chemii samostatně projekt, který se týkal krystalizace roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli). Krystalizace je schopnost látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. Žáci si připravili nasycený roztok chloridu sodného, tento roztok následně postavili v otevřené sklenici na bezpečného místo a nechali volně odpařovat kapalinu. Po dobu cca dvaceti dnů žáci zaznamenávali (popis + fotografie), jak se kapalina odpařuje a jak sůl krystalizuje. Výsledky svého pozorování žáci uložili do prezentací. Některé práce byly velmi zdařilé.

Ukázka samostatného projektu ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V pátek 11. 3. 2022 nám Míša ukázala, jak se přenáší tlak v kapalině. Míša použila plastovou láhev s otvory, kterou naplnila vodou a uzavřela. Když stiskla plastovou láhev, voda vystřikovala všemi otvory přibližně stejně prudce a kolmo ke stěnám nádoby. Ověřili jsme si, že působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. Tento poznatek se podle svého objevitele označuje jako Pascalův zákon. Míša a Martin vytvořili spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Hydraulická zařízení využívají přenosu tlaku v kapalinách. Přesvědčili jsme se, že kolikrát má jeden píst větší obsah průřezu než druhý, tolikrát větší tlakovou silou na něj kapalina působí.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V rámci učiva fyziky o otáčivých účincích síly jsme probrali páku. Páka je tyč otáčivá kolem osy. Páka je v rovnovážné poloze, pokud moment síly, který otáčí pákou v jednom smyslu, odpovídá momentu síly, který otáčí pákou v opačném smyslu. Povídali jsme si o pákách dvojzvratných a jednozvratných a o jejich využití. U páky dvojzvratné působí síly na opačných stranách od osy otáčení a stejným směrem. U jednozvratné páky působí síly na stejném konci od osy otáčení a opačným směrem. Žáci si připravili ukázky dvojzvratné páky: např. nůžky, kleště nebo houpačku. Jako příklady využití jednozvratné páky jsme viděli zvedání činky předloktím, lis na česnek, kleštičky na nehty, louskáček ořechů nebo otvírák na láhve.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top