Třída 7.C

Při hodině chemie nám Kristýna Ludwigová předvedla vznik suspenze ze sladké papriky (koření) a vody a vznik roztoku ze sójové omáčky a vody. Suspenze je různorodá směs pevné látky v kapalině. Roztoky vznikají rozpouštěním látek v rozpouštědle. Nejčastěji používaná rozpouštědla jsou: voda, ethanol a benzín.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V rámci učiva fyziky o otáčivých účincích síly jsme probrali páku. Páka je tyč otáčivá kolem osy. Páka je v rovnovážné poloze, pokud moment síly, který otáčí pákou v jednom smyslu, odpovídá momentu síly, který otáčí pákou v opačném smyslu. Rozlišujeme páku dvojzvratnou a jednozvratnou. U páky dvojzvratné působí síly na opačných stranách od osy otáčení a stejným směrem. U jednozvratné páky působí síly na stejném konci od osy otáčení a opačným směrem. Žáci si připravili ukázky dvojzvratné páky: např. nůžky, kleště nebo houpačku. Jako příklady využití jednozvratné páky jsme viděli zvedání činky předloktím, lis na česnek, kleštičky na nehty nebo louskáček ořechů.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V hodinách přírodopisu jsme probrali pěvce. Žáci 7. C vytvořili práce o pěvcích. Tyto práce budou vystaveny v učebně 7. C, aby si žáci prohlédli obrázky a pěvce si lépe zapamatovali. Následovat bude poznávání pěvců.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V pondělí 19. 12. 2022 jsme se vypravili do Dvora Králové nad Labem, abychom navštívili zoologickou zahradu a její obyvatele. Mrazivé počasí nejvíc vyhovovalo tučňákům. Ostatní živočichy jsme si prohlédli v pavilonech. V ZOO jsme hledali správné odpovědi do pracovních listů. Při vyplňování PL si nejlépe vedla skupina se členy Tomášem Strakou, Matějem Špeldou a Romanem Švadlákem. Zjistili jsme například, že v pavilonu šelem jsou jen dva gepardi. Šelma, která žije ve volné přírodě jen na Madagaskaru a loví lemury, je fosa. Kriticky ohrožená okapi byla vědecky popsána až v roce 1901. Vánoční ZOO jsme si přes velké chladno užili.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se na naší škole uskutečnila VÁNOČNÍ DÍLNA. Návštěvníci si zde mohli vyrobit a odnést mnoho drobností. Ze 7. C se VÁNOČNÍ DÍLNY účastnily: Terka Hlínová, Simča Hrbasová, Natálka Kostovská, Kristýnka Ludwigová a Štěpánka Špetlová. Dívky pomáhaly návštěvníkům s výrobou svícnů.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka

Back to top