Třída 7.C

Ve fyzice probíráme vztah mezi pohybem a silami, které na těleso působí. Isaac Newton zformuloval 3 pohybové zákony, které tento vztah popisují – 1. zákon setrvačnosti, 2. zákon síly, 3. zákon akce a reakce. Základem zákona setrvačnosti je myšlenka, že když na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Zákon síly pojednává o tom, že pokud na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Podstatou zákona akce a reakce je, že každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. Aby všichni dobře pochopili podstatu Newtonových pohybových zákonů, každý žák si na toto téma připravil ukázku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Eliška Hubálková si na hodinu chemie připravila pokus nazývaný „sopka na stole“. Eliška obalila nádobu určenou k pokusu alobalem do tvaru sopky. Do nádoby nalila ocet a přilila k němu saponát. Následně ke směsi přidala hydrogenuhličitan sodný (jedlou sodu). Aby byl pokus efektnější, do směsi bylo přidáno potravinářské barvivo. Při reakci hydrogenuhličitanu sodného s octem vznikl oxid uhličitý, který napěnil saponát, a směs začala unikat z modelu sopky.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Při hodinách fyziky jsme si povídali o těžišti tělesa. Do těžiště umísťujeme působiště gravitační síly. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Těžiště může být v některém bodě tělesa nebo i mimo těleso. Kuba, Zdeněk, Luca, Jirka, Lucka, Míla, Kája K. a Kája Š. si pro nás připravili ukázky nalezení těžiště tělesa.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V chemii probíráme směsi. Luca ze směsi oleje a obarvené vody a následným vložením šumivé tablety připravil model lávové lampy. Kuba vytvořil roztok smícháním octa a vody. Následně nám ukázal, jak vzniká suspenze, emulze a pěna. Suspenze je různorodá směs pevné a kapalné látky. Emulze je složena ze vzájemně nemísitelných kapalin. Pěna je různorodá směs plynu a kapaliny.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 nám při hodině chemie Kája Košťálová předvedla reakci, při které vznikl oxid uhličitý, který nafoukl balónek. Jedná se o reakci kyseliny octové s hydrogenuhličitanem sodným, při které vzniká kromě oxidu uhličitého i octan sodný a voda. 

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top