Prohlédněte si fotky z hodin vyučování českého jazyka (slova nadřazená, podřazená a souřadná), prvouky (části dne, hodiny), pracovního vyučování (přání pro ty, které máme rádi) a výtvarné výchovy (zimní skřítek, lišky v zimě a pohled z okna do zimní přírody).

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top