Druhá polovina loňského školního roku neprobíhala běžným způsobem. To však neznamená, že jsme se neučili. Modelovali jsme diktáty a učili se o svém těle nebo počítali příklady prostřednictvím oblíbené hry.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top