Základní škola kpt. Jaroše v Gorkého ulici představuje výraznou architektonickou památkou Trutnova na prvorepublikové období. Postavena byla ve druhé polovině 20. let 20. století. 

Ještě na počátku 20. století stávalo na místě budoucí školy několik malých zděných domků. Po roce 1918 bylo správou města rozhodnuto postavit zde reprezentativní budovu pro potřeby místních německých škol. Architektem školy byl trutnovský rodák Max Kühn (1877-1944). K položení základního kamene stavby umístěné v mírném kopci pod nemocnicí došlo 29. října 1927. Budova byla koncipována velkoryse, takže kromě 13 tříd, čtyř místnosti na učební pomůcky, sborovny, dvou kreslíren, ředitelny a šatny měla rovněž tělocvičnu a bazén o rozměrech 3x5,5m. Výrazný architektonický prvek školy představuje balkon nad vchodem nesený na šesti sloupech. Původní návrh z počátku roku 1924 počítal oproti konečné realizaci ještě s dalším traktem navazujícím v pravém úhlu na konec tělocvičny. Budova měla být rovněž více historizující, takže na jejích rozích se měly objevit arkýře. Z těchto návrhů ovšem sešlo, a to zřejmě z nedostatku finančních prostředků.

Slavnostní otevření školy proběhlo za účasti představitelů města, okresu a dalších významných osob 1. září 1929. V nově postavené budově sídlila 1. německá obecná a měšťanská dívčí škola. Pozůstatkem po ní je dosud stále čitelný německý nápis na levém křídle budovy.

V průběhu let se změnilo složení žactva i název školy. Německé dívky po roce 1945 vystřídaly české žákyně. Později přibyli i chlapci. V roce 1946 dostala škola název: „Masarykovy dívčí měšťanské školy". Ten jí ale příliš dlouho nevydržel, protože o dva roky později převzala moc ve státě KSČ a jméno našeho prvního prezident muselo být zapomenuto. V únoru 1952 Ministerstvo školství propůjčilo škole čestný název: „1. střední škola hrdiny SSSR kpt. Otakara Jaroše v Trutnově". Toto označení nesla i pozdější základní škola a ve zkrácené verzi se používá dodnes. Název dostala podle Otakara Jaroše (1912- 1943), který velel 1. rotě 1. čsl. samostatného praporu v SSSR a zemřel v roce 1943 při obraně vesnice Sokolovo.

Ve 30. letech, takřka ihned po otevření školy, se pro ni mezi lidmi vžilo označení „Trucschule", protože její velkorysá výstavba měla být „na truc" nově postaveným českým školám na České čtvrti. Dnes se běžně setkáme s neoficiálním názvem „škola U Letadla". Může za to invaze armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Občané Trutnova na protest proti okupaci strhli sovětský tank před budovou Okresního národního výboru, který připomínal osvobození v roce 1945. Instalovat tank na původním stanovišti nebylo pro tehdejší společnost přijatelné a ten tedy v květnu 1970 putoval na nově vybudovaný podstavec na méně exponované místo u školy. To se ovšem nelíbilo sovětské straně, a tak se tank přemístil zpátky před budovu Okresního národního výboru. Na uprázdněný postavec u školy bylo dodatečně instalováno stíhací proudové letadlo Mig 19 jako památník čs. letců, padlých za 2. světové války. Jeho slavnostní odhalení proběhlo 3. října 1970 v rámci Dne čs. armády. Dne 19. listopadu 1991 letadlo podstavec opustilo. Koupil ho královéhradecký Kovošrot, který ho sešrotoval. Pamětní bronzová deska, která byla součástí památníku, tomuto osudu unikla a stala se součástí pomníku obětem druhé světové války na trutnovském hřbitově. Pozdější snahy ředitelství sousední základní školy o obnovu památníků čs. letců skončily nezdarem. 
V nedávné době škola prošla celkovou rekonstrukcí, která jí dodala potřebný moderní vzhled při zachování historických prvků.

 

ŠKOLA "NA VZDOR"

V zimě 1927 - 1928 se začalo s úpravami terénu mezi Kryblickou a Nemocniční ulicí (dnes Gorkého). Základní kámen budoucí školy byl slavnostně položen 29. října 1927. Koncem roku 1928 byla dokončena hrubá stavba a 1. září 1929 byla předána škola do veřejného užívání. Stavbu nové dobře vybavené školy, v jejímž suterénu byly sprchy a bazén o rozměrech 3 x 5,5 metru, prosadila německá městská správa z prestižních důvodů "na truc" novým českým školám na České čtvrti. Proto se jí mezi lidmi říkalo "Trucschule". V roce 1930 do ní chodilo 355 žáků.

Na sklonku roku 1969 byl u Základní školy kpt. Jaroše instalován na betonovém soklu tank, který stával od roku 1960 do srpna 1968 na Horské ulici před budovou Okresního národního výboru (ONV).

Příslušníci Veřejné bezpečnosti museli na příkaz úřadů tento vojenský památník v noci hlídat ze šatny sousední školy, protože občané Trutnova po smrti Jana Palacha (zemřel 19. ledna 1969) zapalovali u tanku svíčky jako tichý nesouhlas se sovětskou okupací. Tank u školy vydržel pouze několik měsíců.

Na nátlak sovětské strany se totiž musel vrátit na své původní místo před budovu ONV, kde byl znovuodhalen 8. května 1970. Na uprázdněném podstavci u školy stálo v letech 1970 - 1991 proudové stíhací letadlo Mig 19 jako památník československých letců padlých za druhé  světové války. 

Na uprázdněný podstavec u školy se podařilo instalovat proudové stíhací letadlo Mig 19 jako památník čs. letců padlých za 2. světové války. Slavnostní odhalení památníku proběhlo 3. října 1970 v rámci Dne čs. armády. Památník byl poté předán do péče Socialistického svazu mládeže. Dne 19. listopadu 1991 letadlo podstavec opustilo. Koupil ho královéhradecký Kovošrot, který ho sešrotoval. Pamětní bronzová deska tomuto osudu unikla a stala se součástí Památníku obětí druhé světové války na hřbitově. Pozdější snahy ředitelství sousední základní školy o obnovu památníků čs. letců skončily nezdarem.

 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m

Back to top