Třída 6.A

Dne 27. 11. 2023 jsme vyrazili vlakovým spojením do České Skalice, kde jsme navštívili muzeum Boženy Němcové, kterou lze bezesporu zařadit mezi nejvýznamnější české spisovatelky. Návštěva muzea byla naplánována v rámci aktuálně probírané výuky z pohledu české literatury, tudíž skvěle zapadala do osnov probírajícího učiva. Děti se v muzeu probíraly skrze pracovní listy, jež obsahovaly otázky ohledně Boženy Němcové, dozvěděly se spoustu informací, které si již pamatovaly či znaly, anebo se dozvěděly mnoho informací nových. Za všechny zajímavosti ohledně Boženy Němcové lze zmínit např. fakt, že nejznámější dílo Boženy Němcové, Babička, bylo doposud přeloženo do všech více či méně známých jazyků včetně čínštiny, japonštiny či hebrejštiny, vyjma jediného, a to řečtiny. Návrat do Trutnova probíhal rovněž formou vlakové dopravy a lehce po 13:30 již děti usedly ve školení jídelně k obědu. Pevně věříme, že akce byla dětem ku prospěchu, nabídla zpestření výuky a budeme se těšit na další zážitky při akcích budoucích.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text: Mgr. Čech Petr, třídní učitel 6. B a garant akce

foto: Mgr. Marksová Zuzana, třídní učitelka 6. A a Mgr. Čech Petr, třídní učitel 6. B

Žáci 6. A se v druhé polovině října vydali na terénní paleontologické cvičení na Haldu Ida, která se nachází v lokalitě Malých Svatoňovic. Halda vznikala v průběhu těžby černého uhlí, kam se vyvážela hlušina z nedaleké „prádelny“ IDA. Žáci vyzbrojeni „geologickými“ kladívky hledali v prvohorní hornině otisky pravěkých kapradin, přesliček a plavuní. Trpělivá práce každého paleontologa byla po zásluze odměněna nálezy otisků, které si mohli žáci odnést domů. Vzhledem k „úlovkům“ zkamenělin a nádhernému počasí musíme terénní paleontologické cvičení považovat za zdařené. Pevně věřím, že zážitky z této výpravy do pravěku zůstanou v povědomí frekventantů cvičení pěknou řádku let. A tak je to správně, tak to má být…

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Karajanis Petr, DiS., učitel přírodopisu

Přírodovědné téma ekosystém OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ jsme završili exkurzí na blízké farmě ve Voletinách. V zemědělská společnosti Farmers, která se zabývá chovem masného a dojného skotu. Celým dnem nás provázel sám majitel firmy pan Burkoň.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 4. A

Výlet se neskutečně vydařil, a to i přes prvotní nepřízeň počasí. Stihli jsme všechny plánované akce: podrobnou prohlídku ZOO s průvodcem, jízdu Safari truckem, opékání buřtů, koupání v bazénu a ve vířivce, pátrací akci podle pracovních listů, večerní pozorování zvířat přímo z kempu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 4. A

Od začátku května do konce června jsme se opět snažili, co nejvíce trávit čas s výukou venku. Témata: pole, louka, půda se k tomu přímo nabízela. Nejen v rámci center aktivit jsme se každý den přesouvali na školní pozemek a zkoumali, bádali, prožívali.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 4. A

Back to top