Projektový den na téma 17. listopad 1989 si naše třída skutečně užila. Nejprve jsme na fotografiích srovnávali, v čem se liší dnešní doba od doby před 17. listopadem. Přivítali jsme návštěvu ze třetí třídy, která přišla s ukázkou retro oblečení a zacvičila nám spartakiádu. Mezi naše další aktivity projektového dne patřilo také skládání české vlajky z víček od plastových lahví a na závěr jsme si vyráběli laptopy týkající se tohoto významného výročí dějin naší republiky.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

Back to top