Třída 5.C

V rámci primární prevence se naše třída zúčastnila programu s názvem „Buďme kamarádi“. Děti si v programu zopakovaly důležité principy dobrého kamarádství a jejich aplikaci. Naučily se postavit vůči chování, vedoucímu k šikaně, projevit své emoce a potřeby, vcítit se do emocí druhých. Programem děti provázela velká maňásková loutka, se kterou si děti povídali o kamarádství. Vyzkoušely si, jak správně reagovat na ošklivé chování. Společné hry děti povzbudily k vzájemným pozitivním vztahům. Realizace programu v první třídě žáčkům shrnula a potvrdila informace, které od začátku školního roku dostávají a následně se je snaží aplikovat při práci v kolektivu spolužáků.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

V den, kdy děti navštěvuje známá trojice Mikuláš, čert a anděl, přišli žáčci 1. C v převlecích a tak do lavic zasedlo několik andílků a čertů. Ti pak pracovali v centrech aktivit na připravených úkolech a dokonce je přišla obdarovat skutečná mikulášská parta.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

V rámci propojení školy s okolím žáků, v souladu s principy programu Začít spolu, probíhají některé vzdělávací aktivity v přirozeném prostředí. Během měsíce září a října 2019 trávili žáci 1. C čas v přírodě a seznamovali se tak s tématem podzimní přírody. Zde si také upevňovali znalosti písmen a slabik.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

Projektový den na téma 17. listopad 1989 si naše třída skutečně užila. Nejprve jsme na fotografiích srovnávali, v čem se liší dnešní doba od doby před 17. listopadem. Přivítali jsme návštěvu ze třetí třídy, která přišla s ukázkou retro oblečení a zacvičila nám spartakiádu. Mezi naše další aktivity projektového dne patřilo také skládání české vlajky z víček od plastových lahví a na závěr jsme si vyráběli laptopy týkající se tohoto významného výročí dějin naší republiky.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

Žáci 1. C absolvovali během měsíců září a říjen výuku bruslení. Na závěr výuky byly organizátory připraveny závody a pro nejlepší účastníky také diplom. I přestože někteří účastníci školy bruslení stáli na bruslích prvně, všichni žáčci bojovali statečně a závěrečnou lekci bruslení si užili. 

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 1. C

 

 

 

Back to top