Využíváme krásného zářijového počasí k tomu, abychom přesunuli výuku do venkovního prostředí. Venku jsme psali věty, počítali předměty z okolí i sportovali. Žáci 2. C se učili český jazyk, matematiku i tělocvik ve „venkovních učebnách“.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka 2. C

Back to top