kontakt: Mgr. Petra Blahnová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

 

Základní informace

  • Naše škola cíleně vyhledává a pracuje s dětmi s nadáním a talentem. Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání je jednou z priorit naší školy. RVP ZV umožňuje, aby školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byl dle potřeb a možností rozumně přizpůsoben mimořádným schopnostem dětí a popřípadě doplněn nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či nadání dětí.

  • Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.

  • Pro talentované a nadané žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky.

  • Umožňujeme jim individuálně pracovat s naučnou literaturou, v některých případech navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících, mohou jim být zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách.

  • Naším cílem je zajistit systematickou podporu nadání všech žáků.

 

Back to top