kontakt: Mgr. Nemanská Helena,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

 

Náplň práce speciálního pedagoga.

Školní speciální pedagog se zaměřuje na problémy žáků ve školním prostředí - na rizika, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Speciální pedagog pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pracuje se žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, se žáky sociálně znevýhodněnými i žáky minoritních skupin. Poskytuje péči všem žákům, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značnou pozornost věnuje preventivním aktivitám školy: předcházení záškoláctví, školnímu neprospěchu, nevhodnému chování a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • koordinátor při tvorbě plánu pedagogické podpory (podpůrné opatření prvního stupně)
  • participace při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
  • metodická pomoc třídním učitelům
  • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení, komunikace s SPC
  • individuální konzultace pro rodiče žáků
  • logopedická péče
  • reedukační činnost

Back to top