Třída 6.B

V úterý 30. 4. nám Jirka Král při hodině přírodopisu vypravoval o včele medonosné a o tom, jak s tatínkem včelaří. Shrnuli jsme, proč je včela medonosná nesmírně důležitá pro přírodu. Včelími produkty jsou např. med, vosk, propolis nebo včelí jed. Včelaři se o včely musí starat v průběhu celého roku. Na podzim je nutné léčení včel proti kleštíku včelímu. Jirka nám ukázal i pomůcky včelaře – dýmák, rozpěrák, matečník, odvíčkovací vidličku, kleště na vyjmutí rámů nebo rám na plástve.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V hodinách přírodopisu jsme rozdělili měkkýše do 3 tříd: plži, mlži a hlavonožci. Některé zástupce jsme poznali už v průběhu výuky a s dalšími jsme se seznámili díky ukázkám schránek měkkýšů od spolužáků. Prohlédli jsme si ulity hlemýždě zahradního, páskovky keřové, křídlatce a lastury mlžů, např. srdcovky nebo slávky. Někteří žáci přinesli na ukázku i sépiovou kost.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Dne 27. 11. 2023 jsme vyrazili vlakovým spojením do České Skalice, kde jsme navštívili muzeum Boženy Němcové, kterou lze bezesporu zařadit mezi nejvýznamnější české spisovatelky. Návštěva muzea byla naplánována v rámci aktuálně probírané výuky z pohledu české literatury, tudíž skvěle zapadala do osnov probírajícího učiva. Děti se v muzeu probíraly skrze pracovní listy, jež obsahovaly otázky ohledně Boženy Němcové, dozvěděly se spoustu informací, které si již pamatovaly či znaly, anebo se dozvěděly mnoho informací nových. Za všechny zajímavosti ohledně Boženy Němcové lze zmínit např. fakt, že nejznámější dílo Boženy Němcové, Babička, bylo doposud přeloženo do všech více či méně známých jazyků včetně čínštiny, japonštiny či hebrejštiny, vyjma jediného, a to řečtiny. Návrat do Trutnova probíhal rovněž formou vlakové dopravy a lehce po 13:30 již děti usedly ve školení jídelně k obědu. Pevně věříme, že akce byla dětem ku prospěchu, nabídla zpestření výuky a budeme se těšit na další zážitky při akcích budoucích.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text: Mgr. Čech Petr, třídní učitel 6. B a garant akce

foto: Mgr. Marksová Zuzana, třídní učitelka 6. A a Mgr. Čech Petr, třídní učitel 6. B

V přírodopisu se učíme o měkkýších. V úterý 20. 2. 2024 nám na hodinu přírodopisu přinesl Vojta ukázat šneka afrického. Největší druh Achatina achatina v zajetí dorůstá do velikosti 15-20 cm a hmotnost činí 300 g.  Dožívá se obvykle pěti až sedmi let. Šnek africký se rád koupe. Jedná se o hermafrodita.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V úterý 31. 10. 2023 jsme se při hodině přírodopisu naučili vytvořit vodní mikroskopický preparát suknice cibule kuchyňské. Pokožkové buňky suknice cibule jsme pozorovali pod mikroskopem. Buňky jsme následně zakreslili a popsali do pracovního listu.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top