Třídy

V rámci projektového dne Zdravé zuby jsme se zabývali tématem zdraví našich zubů. Zjistili jsme, kolik zubů mají děti a kolik dospělí. Co je to chrup a jaký je rozdíl mezi chrupem mléčným a stálým. Zjistili jsme, co ovlivňuje zdraví našich zubů a další zajímavosti.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

V rámci hodiny matematiky jsme se učili jednotku délky 1 metr. Snažili jsme se změřit délku a šířku naší třídy, změřit různé předměty nebo naměřit různě dlouhé provázky. Zpočátku to nebylo vůbec jednoduché.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

V rámci ekologie a řádného plnění služby třídního ekologa jsme si připomněli třídění odpadu. Kam se jednotlivé odpadky vyhazují a jak rozlišit plastový obal od papírového. Také jsme si zopakovali, co patří do směsného odpadu.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

V úterý 28. 1. 2020 jsme s paní učitelkou navštívili městskou knihovnu, abychom se dozvěděli, k čemu nám knihovna slouží, co tam mohu dělat a jak funguje půjčování knížek. V červnu se tam opět vypravíme, aby nás princezna Abecedka I. pasovala na čtenáře.

 

ext a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Ráno jsme viděli filmovou pohádku Hodinářův učeň a poté jsme měli vánoční besídku. Povídali jsme si o vánočních zvycích, plnili různé úkoly a nakonec si rozbalili dárek od Ježíška.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

V úterý 14. 1. jsme se v rámci projektu Sám sebou zabývali tématem kamarádství. Hledali jsme 3 klíče k přátelství. Nakonec jsme zjistili, že je známe: Mluv se všemi hezky. Nikoho neodstrkuj. Nikomu neubližuj. A také jsme si zavedli jedno zlaté pravidlo: Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Ve středu 11. 12. jsme měli možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí vánoční ozdoby ze skla. Každý z nás si vyrobil nějakou ozdobu, rampouch nebo vyfoukl baňku.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Back to top