Třídy

V měsíci červnu jsme se společně se třídou 1. B vydali do přírody, kde proběhla 2 centra aktivit s tématem prázdniny. Děti pracovaly v centru výtvarné výchovy a čtení. Vytvářely z přírodnin mapu prázdninového ostrova a četly příběh s předvídáním. V závěru dne svoji práci velmi pěkně samy zhodnotily.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Ve čtvrtek 2. května se někteří žáci a učitelé naší školy stali na jeden den „profesionálními“ herci a herečkami. A jak se nám to povedlo? Naše škola byla vybraná v konkurenci dalších cca 70 škol v ČR, které realizují program Začít spolu, pro natáčení krátkého filmu ilustrujícího realizaci vzdělávacího programu Začít spolu na prvním stupni základní školy. S programem máme již sedmiletou zkušenost, tak jsme tuto výzvu přijali a začali chystat natáčení. Cílem filmu bylo představit běžný den ve třídě Začít spolu včetně týmové spolupráce dětí i spolupráce školy s rodiči. Ve čtvrtek ráno přijel tým profesionálních filmařů a vše začalo. Natáčelo se ve třech třídách – 1. A, 2. B a 3. A. Den probíhal velmi příjemně a všichni „herci a herečky“ plnili své role velmi svědomitě. Někteří žáci si dokonce vyzkoušeli profesionální natáčení rozhovoru. Spolupráce s filmaři byla pro nás velkým zážitkem. V současné době jsou záběry z naší školy ve střižně. Až bude vše sestříháno a ozvučeno, film Vám rádi představíme na školním webu. Naše poděkování patří všem dětem, učitelům i rodičům, kteří se na tvorbě filmu podíleli. V neposlední řadě děkujeme také ostatním žákům a učitelům naší školy za trpělivost a spolupráci během natáčení.

 

text a foto: Mgr. Schierlová Jana, metodička programu Začít spolu

 

V uplynulých týdnech jsme se věnovali badatelským a detektivním činnostem na téma jaro. Zkoumali jsme změny v přírodě pozorovatelné lidským okem. Více pozornosti jsme věnovali rostlinám-bylinám, stromům i keřům. Zajímalo nás, jak dlouho a z čeho rostliny vyrostou. Naplánovali jsme si a založili pokus: Jak roste semínko? Třídili jsme větvičky stromů a keřů, vytvořili jsme si tak větvičkové pexeso. Další AHA moment pro nás byly pupeny. A druhý badatelský pokus byl na světě: Z kterého pupenu se zrodí list a z kterého květ?

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Své vystoupení nám předvedlo divadlo Láryfáry z Prahy. Cirkusové představení bylo plné písniček a vtipů.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Prostřednictvím tvůrčí výtvarné dílny, pod vedením maminky našeho spolužáka Jakuba, jsme se i my žáci 1. A mohli podílet na přípravě zápisu do 1. tříd. Pomohli jsme s výrobou dárečků pro budoucí prvňáčky. Maminka Simona Jánská přinesla keramické skřítky, kterým zbývalo dokončit ručičky. Nemusela nás dlouho pobízet, ani vysvětlovat. S chutí jsme se pustili do práce. A výsledek? Velké množství kompletních skřítků, nejeden dobrý skutek a radost z odvedené práce.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V úterý před Velikonocemi jsme se vydali do trutnovského kostela, kde pro ně bylo připraveno povídání a zpívání o tom, proč vlastně Velikonoce slavíme. Velké poděkování patří manželům Jandovým a Janě Bartoňové, kteří nás příběhem provázeli. Po návratu do školy na nás čekal další díl tvoření s maminkou Kubíka. Tentokrát dílna keramická.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V naší třídě je to opravdu jako v mraveništi, celé dny a měsíce se snažíme ze všech sil o to, abychom se naučili správně číst, psát, počítat...

Každý mravenec je trochu jiný a každý z nás je na něco šikovný. Tak jako mravenci v mraveništi mají své role a své odborníky, tak i v naší třídě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme:

- písaře

Až do dneška psaly všechny děti tužkou nebo pastelkami. Dnešním dnem se z některých stávají „opravdoví písaři“. Ti, kdo obdrží diplom za krásné psaní, mohou psát do písanek i pracovních sešitů perem. Písaři navíc zapisují naše společné myšlenky na plakáty a tabule.

- čtenáře

Někteří kamarádi už přečtou všechna písmenka a plynule čtou slova i věty. Pomáhají nám ve čtení zadání v centrech aktivit, ranních úkolů i dopisů.

- počtáře

Ti počtáři, co jsou brzy v cíli se v hodinách stávají pomocníky učitele a kdykoliv se na ně mohou žáci obrátit s prosbou o radu, či pomoc.

- Sešitníčka, Zvoníčka, Počasníčka a Tišitele. To jsou kamarádi, kteří nám pomáhají s dodržením pravidel a denního režimu.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top