Třídy

První z akcí naší třídy byla návštěva tkalcovského muzea v Poříčí - Voletinách. Cílem bylo posílení vztahů v nově vznikajícím kolektivu ve venkovním prostředí a zároveň využití kurzu pro školní děti. Naučili jsme se pracovat s nástroji na výrobu lněného vlákna, motivací byla pohádka o krtkovi: „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Domů jsme si přinesli ozdobený papír technikou embosování a vlastnoručně vyrobené mýdlo s bylinkami.

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

V měsíci květnu se žáci 3. A při hodinách anglického jazyka věnovali tématu Oblečení. Nejprve si osvojili slovní zásobu a následně si pro spolužáky připravili módní přehlídku Crazy Fashion Show, na které nechyběly jedinečné modely, modelky a modelové, publikum, hudba ani přehlídkové molo. Každý z předvádějících se v úvodu anglicky představil a popsal svůj model. Na závěr představení dostala slovo i anglická módní policie a zhodnotila klady a zápory zhlédnutých modelů. Přítomní fotografové pořídili exkluzivní snímky, z nichž žáci vytvořili foto-dokumentaci s komentáři v angličtině, kterou si můžete prohlédnout na nástěnce ve 3. patře.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Drygalská Naďa, učitelka Aj

Druhá třída nám přinesla mnoho nových znalostí, poznatků i zážitků. Na podzim byl velkým tématem environmentální projekt Les. Užívali jsme si adventní čas, kdy nás navštívil čert a Mikuláš a společně jsme se těšili na vánoční prázdniny. Absolvovali jsme kurz bruslení i plavání. Vyzkoušeli jsme si práci v centrech aktivit a projektovou výuku. Poslední dubnový den jsme se proměnili na čarodějnickou třídu a hledali recept na vzácný lektvar. Absolvovali jsme každoroční projekt Zdravé zuby a vydali se na školní výlet na Staré Hrady. Kromě těchto zážitků jsme utužovali kamarádské vztahy, navštívili divadlo, galerii, psí útulek, Dům pod jasanem a mnoho dalších míst. Nyní už je čas na zasloužený oddych a po prázdninách se vrhneme do další práce!

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Buřilová Radka, třídní učitelka

Kamarádi z 2. A se rozhodli předvést, co již dovedou v angličtině, a pustili se do přípravy říkankového představení pro spolužáky z prvních tříd. Celý měsíc věnovali tréninku anglických a česko-anglických básniček, jejichž přednes doplnili rekvizitami; vyrobili pozvánky, které osobně donesli pozvaným třídám a jejich vyučujícím. V pátek 27. května předstoupili před své první publikum a předvedli výkon hodný profesionálů. Odměnou jim byl nadšený potlesk a pozvání na točenou zmrzlinu – samozřejmě, že si o ní šikulové z 2. A poprosí v angličtině!

Keep it up!

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text: paní Drygalská Naďa, učitelka angličtiny

Letos zahájila třída 5. A školní rok netradičně a vydala se do přírody na Bivak kurz, který se uskutečnil na Havlově Boudě. A co je nejdůležitější, počasí nám přálo, což udělalo tento týden ještě výjimečnějším. Havlova Bouda je obklopena nádhernou přírodou Krkonoš a poskytuje skvělé možnosti pro výuku a zábavu. Děti získaly nové dovednosti a poznatky, které jim budou nepochybně prospěšné. Jednou z prvních věcí, kterou si děti vyzkoušely, byla orientace v terénu. Naučily se pracovat s buzolou a mapou. Další zážitek, který si naši žáci nesmírně oblíbili, bylo střílení ze vzduchovky. Děti se učily zásady bezpečného zacházení s touto zbraní a měly možnost si vyzkoušet svou střeleckou přesnost. Děti měly také možnost vyzkoušet si stavění táborových ohnišť. Dále s naučily, jak si samy postavit stan. Během celého pobytu na Havlově Boudě byla příroda naším učitelem. Děti se učily rozpoznávat různé druhy stromů a rostlin a zdokonalovaly své dovednosti v přežití v přírodě. Dokonce jsme zdolali nejvyšší horu České republiky Sněžku. Byla to také skvělá příležitost pro výuku o horské přírodě, ekosystémech a ochraně životního prostředí. Kromě fyzických výzev mají děti také možnost obdivovat nádherné výhledy a prožívat přímý kontakt s přírodou. To může podnítit jejich zájem o ekologii a ochranu životního prostředí. Celý týden strávený na Havlově Boudě byl plný smíchu, dobrodružství a nových dovedností. Tento první týden na Havlově Boudě nám připomněl, jak je příroda bohatým zdrojem poznání a zábavy.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Hašková Marie, třídní učitelka 5. A a pan Maršík Martin, vedoucí kurzu a ředitel autobusu

Dnes jsme se společně vydali do knihovny, abychom si vyslechli vypravování o trutnovských i jiných pověstech a vypůjčili si nové knížky. V průběhu měsíce března si opět budeme ve třídě představovat knihu, kterou právě čteme nebo kterou jsme dočetli.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, učitelka Čj

V úterý 29. 6. jsme jeli na školní výlet do Fajnparku k Chlumci nad Cidlinou. Prošli jsme se mezi dinosaury a na boso se prošli Bosovem. Také jsme si detailně prohlédli hmyz v Hmyzákově. Vyzkoušeli jsme si nejrůznější atrakce - safari auta a uffo auta, trampolíny, koupání v jezírku a učili jsme se bubnovat. Moc se nám to líbilo.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 2. A

Back to top