Dne 19. 2. 2024 se žáci 5. B zúčastnili vzdělávacího programu "Tonda obal". Žáci se v rámci setkání s lektorem dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně recyklace odpadu.

Postřehy žáků: Žáci se učí, jak správně třídit odpad. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru. Žáci se seznamují s barvami kontejnerů. Nově jsme se dozvěděli, že do papíru se nehází špinavé kapesníky, do skla nepatří žárovky a do plastu můžeme vhodit i plechovky. Existují i červené na elektrospotřebiče. Naše planeta je velmi přeplněná odpady, proto je velmi důležité třídit. Alenka z 5. B.

text a foto: Mgr. Šedivá Iva, třídní učitelka 5. B

Back to top