Třídy

Čas vánoční XII., aneb nejkrásnější chvíle plné očekávání a dětské radosti a také báječná příležitost prožít si v období adventu činnosti, které se stanou krásným vánočním dárkem. Kromě vánočně vyzdobené třídy a ručně vyráběných přáních, měly děti prostor k zamýšlení o obyčejných lidských přáních a vztazích mezi sebou. Vánoční čas jsme využili také ke společnému setkávání s rodiči a k pátrání po vánočních zvycích. V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme se opět učili v centrech aktivit. Pracovali jsme v centru výtvarné výchovy- v ateliéru, prvouky - objevů, čtení, psaní a matematiky. Děti již zvládly rozdělení rolí i činností, zároveň si zábavnou formou procvičily probrané učivo a zkrátily čas při čekání na příchod Ježíška. Poslední setkání v kalendářním roce proběhlo u ozdobeného stromečku, ochutnávkou cukroví a rozbalování dárků.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Čas od času se v ranním kruhu objeví rodič. Maminka nebo tatínek jednoho ze spolužáků. A to už víme, že přichází s dalším andělským příběhem a poselstvím. Pohodlně se posadíme a zaposloucháme se do hlasitého čtení. Pozorně nasloucháme a pak si s maminkou nebo tatínkem povídáme o tom, co jsme se z pohádky dozvěděli a co si odnášíme jako poučení.

 

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

5. 12. 2018 bylo ve škole od rána slyšet cinkání řetězů. Naši školu a třídu totiž navštívili čerti spolu s Mikulášem a andílky. Mikuláš pochválil všechny děti za to, co se od začátku roku naučily a pokáral neposedy, kteří občas porušují pravidla. Nakonec všem rozdal nejen čokoládovou odměnu a slíbil, že za rok se u nás ukáže znovu. A čert? Čert nakonec nikoho do pekla neodnesl, možná proto, že nás chránila andělská hvězdička, možná proto, že jsme byli pilní.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

14. 11. 2018 naši třídu navštívily dvě studentky - budoucí zubní lékařky. Vyprávěly nám o zubech a o tom, k čemu je potřebujeme, ukázaly nám vhodné zubní kartáčky a vysvětlily správnou techniku čištění zubů. Všichni jsme si ve třídě s jejich pomocí zoubky pečlivě vyčistili.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Košík, líska nebo hmatové pytlíky s neznámým obsahem, ochutnávka, sklenice plná vůní, to bylo součástí ranního kruhu ve dnech od 15.- 26. 10.2018.  Provázelo nás téma podzim. Donesené „poklady“ nám posloužily k zábavnému učení.

Při hodinách čtení jsme skládáním rozstříhaných tvarů ovoce vyvodili nové slabiky a složili slova. Odhad počtu kusů zeleniny nás dovedl k číselnému oboru do pěti, při výtvarné výchově jsme pomocí otisků rozkrojeného jablka „zavařili kompot“. Prostřednictvím pohybových her na nás v tělocvičně čekalo „lezení po žebříku a česání jablíček“, „sklizeň brambor a dýní“. V písance jsme trénovali uvolňovací cviky v podobě „houfujících se“ vlaštovek a jiřiček…

Zažili jsme si také první CENTRA AKTIVIT: Ve čtyřčlenných skupinách jsme plnili připravené úlohy. Řídili jsme se písemným zadáním. Měli jsme rozdělené role.  V centrech na nás čekaly aktivity, které vedly k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých jsme se učili spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. Při práci v centrech aktivit tedy nastala ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe odehrávaly rozdílné činnosti.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

31. 10. 2018 jsme si užili Halloween. Celé dopoledne jsme se učili v maskách a kostýmech. Seznámili jsme se tak s tradicemi anglicky mluvících zemí.

2. 11. 2018 jsme si vysvětlili, komu je tento den věnován, jak je zapsán v kalendáři, kdo jsou to zesnulí a jak věnovat tento den jejich památce a nezapomenout.

Jak nezapomenout?

- Máme vzpomínky, prohlížíme si obrázková alba.

- Pokračujeme v tom, co nás „babička, děda“ naučili.

- Vystavíme si oblíbenou věc, kterou jsme od „kamaráda“ dostali, která nám jej připomíná.

- Navštívíme jeho/její hrob.

- Pomodlíme se.

- Zapálíme svíci.

- Vyprávíme si společné veselé věci, které jsme zažili.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V úterý 2. 10. 2018 dopoledne jsme se po krátké přípravě vydali na vycházku do blízkého lesoparku. Naším cílem bylo pozorovat změny přírody, barvy podzimu a sběr přírodnin, to vše s dodržením pravidel lesoparku. Malíř podzim pro nás připravil barevnou paletu. Bádali jsme ve dvojicích. Po návratu do třídy jsme již ve čtveřicích přírodniny pojmenovávali a třídili. Kaštany, žaludy, bukvice, jsme využili v matematice. Barevné listy zase při psaní písmen a skládání slabik.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top