Třídy

Dne 18. 2. 2020 se i naše třídy zúčastnily školního kola recitační soutěže. V naší kategorii soutěžilo celkem 18 recitátorů, žáků 2. a 3. tříd. Naši finalisté se soutěže zhostili se ctí. Nikos, Dominik, Matyáš, Damien, Laura a Alenka překonali trému a své texty odrecitovali s přednesem a bez chyb. Někteří se dokonce ocitli i mezi oceněnými. Z 2. A se na 1. místě a do okresního kola postupuje Nikos Karajanis. Ze třídy 2. B se na krásném 3. místě umístil Damien Honců.         

Vítězům gratulujeme!

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Při hodinách prvouky jsme poznávali lidské tělo.

Zkoumali jsme smysly.

Každý z nás si: vyzkoušel optické klamy, otisk prstů, zjistil dominantní oko, rozšifroval zprávu zaznamenanou Morseovou abecedou, hmatem zjistil obsah krabice. Navíc jsme se změřili a zvážili. Pokusy nás moc bavily. Byla to zábava!

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

2. A a 2. B se společně vypravily do psího útulku v Poříčí. Děti nesly pejskům drobné pamlsky. V útulku se dozvěděly mnoho zajímavostí o psech, prohlédly si jejich kotce a jednoho pejska dokonce mohly pohladit. V závěru naší návštěvy si ještě vyslechly příběh o tom, jak se do útulku dostala koťata a pomazlily se s posledním koťátkem, které čeká na nového majitele.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Svatomartinský svátek jsme zahájili divadelním představením v UFFU. Hlavním motivem celého vystoupení byla přání a sny lidí a jejich putování za nimi. Všechny děti byly aktivně zapojeny do scén na jevišti. Po příchodu do školy jsme si s dětmi sdělili své dojmy z představení a velmi zajímavé bylo to, že toto netradiční vystoupení se všem dětem líbilo nebo spíše líbilo, jak vyplynulo ze závěrečného zhodnocení.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Během posledních týdnů jsme se za poznáním vydávali často do přírody, pomocí pozorovacích archů – „loveckých listů“ jsme vypátrali změny v podzimní krajině. Navštívili jsme různé ekosystémy:

 

Podzimní procházka s objevováním - LOVEC V LESE.

Přálo nám počasí, a tak jsme vyrazili do lesoparku. Všímali jsme si jakými změnami prochází podzimní les. Jak na tyto změny reagují živé organismy. Po třech hodinách pozorování jsme se nevraceli s prázdnou. Naše „lovecké listy“ i košíky byly plné. A my? Užili jsme si. Výuka v přírodě je fajn!

 

Podzimní zahrada aneb učíme se venku - LOVEC V ZAHRADĚ A SADU.

Celé dopoledne jsme strávili venku na školním pozemku. Všímali jsme si, jak to v zahradě a sadu na podzim vypadá. Co už sadař vykonal a co v zahradě ještě zůstalo. Po prozkoumání jsme zjistili, že ještě není vše připraveno na zimu, a tak jsme přiložili ruku k dílu. Hrabali jsme listí, ryli záhony a česali a sbírali ovoce. V zahradě se nám tak líbilo, že jsme v ní prožili i hodiny ČJ, M, PRV a čtení.

 

Podzim u rybníka - celodenní výlet - LOVEC U RYBNÍKA.

K nedalekému rybníku jsme si museli přivstat, ale stálo to za to. Když jsme dorazili na místo, příroda se teprve probouzela. Pozorovali jsme rostliny a živočichy, kteří obývají rybník a jeho okolí. Objevili jsme i důkazy o tom, že rybník vyrobil člověk. Dnes již bezpečně rozlišíme orobinec od rákosu, leknín, vrbu,... navíc umíme vyjmenovat znaky ryb.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Pokračujeme v prohlubování dovedností a znalostí. Pracujeme i nadále v CENTRECH AKTIVIT: Ve čtyřčlenných skupinách plníme připravené úlohy. Řídíme se písemným zadáním. Dělíme se o role. Hodnotíme spolupráci a výsledky práce. Vymýšlíme strategie, jak na to příště lépe. V centrech na nás čekají aktivity, které nás vedou k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých se učíme spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, v níž se vedle sebe odehrávají rozdílné činnosti. Tentokrát naším tématem byla podzimní úroda - ovoce a zelenina.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Již po druhé jsme v letošním roce zavítali do městské knihovny. Nyní s jasným úkolem a cílem. Předvést královně Abecedce, jak jsme se naučili číst. Na audienci jsme přinesli dárek, splnili jsme 3 náročné úkoly. A královna?  Se svým šaškem nás pasovala na čtenáře a povýšila do řádu rytíře čtenářského.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top