V rámci hodiny matematiky jsme se učili jednotku délky 1 metr. Snažili jsme se změřit délku a šířku naší třídy, změřit různé předměty nebo naměřit různě dlouhé provázky. Zpočátku to nebylo vůbec jednoduché.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Back to top