Třídy

V měsíci září jsme navštívili Uffo, kde jsme shlédli divadelní představení „ Pověsti staré a české“.  Byly to pověsti z naší historie: O praotci Čechovi, O Bivojovi a O Přemyslovi. Pomocí dřevěných loutek nás zavedly do dávné minulosti naší země. Chvilkami veselá vystoupení herců nás nejen pobavila, ale zároveň seznámila, co se na našem území odehrálo.  Představení se nám moc líbilo! Nejen, že jsme se zasmáli, ale zároveň jsme se něco zajímavého dozvěděli.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Protože polovina třídy trávila na lyžařském kurzu, vydali jsme se s ostatními dětmi na výlet do hor. Ráno jsme jeli autobusem do Janských Lázní. Prošli jsme si kolonádu, došli k lanovce na Černou horu a pak zpět na kolonádu. Prohlédli jsme si pramen, odkud v létě pijí léčivou vodu turisté, přečetli si jeho historii a v cukrárně jsme si dali čaj. Venku krásně svítilo slunce a my jsme si užili krásného slunečného dne.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Těsně před Vánocemi se uskutečnily v naší tělocvičně závody ve šplhu na tyči. Všichni jsme poctivě trénovali, takže za 6 týdnů vyšplhaly téměř dvě třetiny do výšky 2 metry, třetina až nahoru, takže 4 metry. Byl to velký úspěch, protože někteří z nás dosud ani na tyči nešplhali. Nakonec se závodu zúčastnilo pouze 7 žáků (4 dívky a 3 chlapci). Na 1. místě mezi chlapci všech třetích ročníků se umístil Ondra Romančák, v kategorii dívek 3. ročníků se umístila na 2. místě Anička Doležalová. Oběma moc gratulujeme!!! Ostatním děkujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

V letošním roce se objevily na školním dvoře vánoční stromky. Každá třída z 1. stupně měla na starost si jeden ozdobit. Požádali jsme žáky 7. B, aby nám s tím pomohli. Připravili nám šišky, které nastříkali stříbrnou barvou, řetězy z polystyrénu, které sešili. My jsme si každý na stromek šišku pověsili, zavěsili jsme i řetěz a na vrchol vánoční hvězdu. Stromek se nám povedl a vydržel všechny záchvěvy počasí – sníh, déšť, vítr i mráz. Sedmákům moc děkujeme a těšíme se na další vzájemnou pomoc!!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Jako každý rok, tak i letos, zavítal do naší třídy Mikuláš a čert. K tomuto dni jsme si také připravili pěkná mikulášská centra, abychom se seznámili trochu s historií svátku svatého Mikuláše. Někteří z nás se za čerty a anděly také převlékli, lépe se nám pak s čerty mluvilo. Neměli jsme všichni úplně čisté svědomí, ale slíbili jsme, že budeme na sobě pracovat a snažíme se do příštího setkání – takže za rok, polepšit!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

V prosinci jsme navštívili trutnovskou radnici, kde byla výstava betlémů. Mohli jsme si prohlédnout betlémy z různých materiálů (vlna, kukuřice, vosk, dřevo atd.) a různě veliké. Od miniaturních až po velké, pohyblivé. Nejvíce nás zaujaly trutnovský pohyblivý betlém a betlém kde bylo velké stádo vyřezávaných oveček, beran a Marie s Josefem i Ježíškem. Mohli jsme si také malé drobnosti nakoupit. Výstava se nám moc líbila!!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Jednoho krásného podzimního dne jsme vyrazili do lesoparku. Rozdělili jsme se do skupin a dostali jsme úkol. Vytvořit z přírodnin v přírodě přírodu. Každá skupina přemýšlela, všichni běhali po lese a sháněli, co se dá použít. Větvičky, šišky, tráva, zbytky listů….vše, co nám les dal. V určených částech jsme vytvořili obrazy….stromů, lesu, pohybu větru a další obrazy přírody. Nakonec jsme si práce ukázali a zhodnotili. Některé se opravdu moc líbily.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Back to top