Součástí výuky ve 4. ročníku je i dopravní výchova. Na SVČ v Trutnově nás přivítali nejen lektoři, ale také policista. Probírali s námi značky a dopravní značení, křižovatky, dopravní situace a na počítačích jsme řešili situace jako chodci nebo cyklisté. Po této části jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti a na dopravním hřišti jízdu podle dopravních předpisů. Pro některé to nebylo vůbec jednoduché (sledovat dopravní značky, dávat znamení o změně směru jízdy a sledovat dopravní situaci kolem sebe). Někteří budou muset ještě trénovat, aby mohli sami vyrazit na silnice. Už se všichni těšíme na jaro, kdy budeme všechny tyto aktivity dělat znova, ale už tak, abychom si zasloužili „ Průkaz cyklisty“.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top