Třídy

Velmi se nám daří a máme za sebou velký kus práce. Za měsíc září jsme se toho spoustu dozvěděli a naučili.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Přečtěte si, jak popisují žáci 5. B své hodiny tělesné výchovy na bruslích:

Leontýnka: 5. března jsme šli na zimní stadion. Bylo to moc hezké a moc jsme si to užili. Učili jsme se jezdit pozadu, zkoušeli jsme i otočky. Nejdřív jsme se netěšili, ale pak se nám nechtělo odcházet, jak nás to bavilo.

Matěj: Celá třída jsme šli při TV bruslit. Jakmile jsme se dostali na led, dělali jsme různá cvičení a také jsme měli volné jízdy. S klukama jsme pak hráli hokej a skončilo to remízou 4:4.  

text: Leontýnka a Matěj, žáci 5. B

 

Dne 19. 2. 2024 se žáci 5. B zúčastnili vzdělávacího programu „World of Fake“ v UFFO Trutnov.

Postřehy žáků: Naučili jsme se spoustu věcí, co se týče internetu. Vědomosti z představení byly velice poučné. Divadlo zahrnovalo i zábavný děj, který se všem líbil. Emča z 5. B.

text a foto: Mgr. Šedivá Iva, třídní učitelka 5. B

Dne 19. 2. 2024 se žáci 5. B zúčastnili vzdělávacího programu "Tonda obal". Žáci se v rámci setkání s lektorem dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně recyklace odpadu.

Postřehy žáků: Žáci se učí, jak správně třídit odpad. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru. Žáci se seznamují s barvami kontejnerů. Nově jsme se dozvěděli, že do papíru se nehází špinavé kapesníky, do skla nepatří žárovky a do plastu můžeme vhodit i plechovky. Existují i červené na elektrospotřebiče. Naše planeta je velmi přeplněná odpady, proto je velmi důležité třídit. Alenka z 5. B.

text a foto: Mgr. Šedivá Iva, třídní učitelka 5. B

Tento rok jsme absolvovali „START KURZ“.  Je to první, startovní kurz.  Někteří žáci byli poprvé sami bez rodičů mimo domov. Absolvovali jsme spoustu aktivit: turistiku, běh, plavání, uzlování, první pomoc, karneval, překážkovou dráhu, návštěvu bunkru z 2. světové války, BZS v Odolově, prolézání cvičným polygonem na BZS (kde náš spolužák Ondra vytvořil nový rekord polygonu!!), cestu do Stárkova, sběr hub, kterých kolem bylo spousty a spousty!! Počasí se nám vydařilo a kurz jsme si moc užili. Už se moc těšíme na příští rok na „BIVAK KURZ“ na horách.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Druhý zářijový týden zahájila třída 5. B "výuku" na BIVAK kurzu. Ten se koná tradičně v Peci pod Sněžkou na Havlově Boudě. Žáci a pedagogové využili super počasí ze začátku týdne k venkovním aktivitám, včetně náročného výstupu na nejvyšší horu České republiky - Sněžku. Dle informací paní třídní učitelky Mgr. Javůrkové Heleny se všem skvěle daří. Tak ahoj za týden ve škole.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 5. B a pan Krejčí Jaroslav, vedoucí kurzu

Součástí výuky ve 4. ročníku je i dopravní výchova. Na SVČ v Trutnově nás přivítali nejen lektoři, ale také policista. Probírali s námi značky a dopravní značení, křižovatky, dopravní situace a na počítačích jsme řešili situace jako chodci nebo cyklisté. Po této části jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti a na dopravním hřišti jízdu podle dopravních předpisů. Pro některé to nebylo vůbec jednoduché (sledovat dopravní značky, dávat znamení o změně směru jízdy a sledovat dopravní situaci kolem sebe). Někteří budou muset ještě trénovat, aby mohli sami vyrazit na silnice. Už se všichni těšíme na jaro, kdy budeme všechny tyto aktivity dělat znova, ale už tak, abychom si zasloužili „ Průkaz cyklisty“.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top