Třída 9.A

V pondělí jsme navštívili hudebně - výchovný pořad. Zazpívali jsme si, rytmizovali jsme. Už budeme znát, co jsou písně lidové a umělé, i jak vypadají jednotlivé noty, notová stupnice a houslový klíč.

Žákyně 9. třídy - Natka a Míša by se rády v budoucnu staly učitelkami na 1. stupni ZŠ. Zda se správně rozhodly se dozvědí po patřičném studiu na vysoké škole. Ale již nyní měly možnost si zkusit, jaké to je učit a to svoje mladší spolužáky z 2. třídy. Po přípravách na vyučovací hodiny ve spolupráci s tř. učitelkou a vých. poradkyní proběhlo  k oboustranné spokojenosti vyučování českého jazyka, matematiky a hudební výchovy.
Obavy se záhy rozplynuly a obě dívky nalezly k dětem cestu a  získaly si respekt. Druháčci byli nadmíru aktivní, čas rychle plynul a obě děvčata v roli učitelek si rozvíjely komunikační schopnosti a zejména organizační dovednosti a to nejen při skupinovém vyučování. Takto strávené dopoledne ve škole se všem moc líbilo.
Natka s Míšou si určitě zvolily správně -  pěkné i když náročné povolání. Lze jim jen popřát mnoho elánu a splnění svého snu.

Back to top