Třída 9.A

Žádné překvapení – žáci zvládli nejen novou básničku, ale také se sami zhodnotili a Mikuláš i čert je pochválili.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Seznámení s novým literárním útvarem ve třídě i při besedě v městské knihovně. Poznali jsme několik regionálních i místní pověstí. Rozlišujeme pohádku od pověsti a báje.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Ve výuce proběhl nejen Halloween, ale i dušičkové dopoledne – žáci by měli znát, jak se má uctívat památka zenulých.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Desetihodinový kurz plavání ukončíme závodem 13. listopadu. Mnozí z nás se zdokonalili v technice plavání. Výuka bude následovat ve 4. třídě, kdy splníme požadovaných 40 hodin. Letošní kurz rodiče nehradí. Pobývejte ve vodě co nejvíce, tento pohyb je zdravý!

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Žáci se seznámili s prostory staré radnice, kronikami města a znakem města.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Back to top