Třída 9.A

Beseda Zdravé zuby proběhla ve 4. A 7. listopadu 2018. Žáci se dověděli plno nových informací o stavbě zubu, prevenci zubního kazu, postup čištění zubů však probíhal prakticky i se společnou ukázkou pomůcek. Teď už je jen třeba nabyté dovednosti používat každý den v běžném životě.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

100 let Československa jsme si připomínali napříč předměty v týdnu tohoto významného výročí. Naše poznatky jsme obohatili interaktivní besedou s lektorkou, prezentací našich prací a v neposlední řadě poděkováním – maminka Kamilky nám upekla muffiny v barvách trikolóry.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

I v letošním roce proběhla beseda s budoucími stomatology. Naše zuby nebyly u všech zcela dostatečně vyčištěné. Na to se musíme někteří ještě zaměřit. Ale za teoretické znalosti jsme byli pochváleni.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

START kurz absolvovala celá třída 4. A a 4. N (žáci z odloučeného pracoviště). Získané dovednosti z topografie, přípravy ohně, stavění stanů, vázání uzlů, ze střelby a první pomoci aj. budou žáci využívat nejen na následných školních kurzech, ale i v životě. Nechybělo poznávání okolí penzionu v Jívce u Trutnova a samozřejmě závěrečné hodnocení s karnevalem. Novinkou bylo nově navázané kamarádství s žáky 4. N z odloučeného pracoviště ze ZŠ Pod Montací v Náchodě. A to jídlo - samá dobrota! Už se těšíme na další kurz.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Projektové vyučování k tématu VODA - probíhalo po celou dobu v přírodě. Naše skupinové práce směřující k bližšímu poznání vody se uskutečnilo u rybníka a Lysečinského potoka v Maršově. Dověděli jsme se plno nových informací. Nejvíce nás zaujalo zkoumání drobných živočichů.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Back to top