Třída 9.A

Na projektu žáci pracovali po dobu distanční výuky v 6. třídě a prolínal několik vyučovacích předmětů (český jazyk, anglický jazyk, dějepis atd.). Úkolem bylo vytvořit leporelo o našem městě. Projekt žáci zakončili na začátku nového školního roku procházkou městem, kterou svým výkladem vedli žáci sami, a návštěvou trutnovského muzea.

 

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

V pátek 21. února se konalo školní kolo ve šplhu. Vítězem ve své kategorii se stal Mustafa Bugfifa, na druhém místě Matyáš Vogler. Z dívek obsadila druhé místo Klárka Nachtmanová a třetí místo Aneta Mudrová.

 

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

Dne 4. 2. 2020 jsme na hodině literatury recitovali básně. Zazněly texty od oblíbených autorů, např. od Jana Kratochvíla, Jiřího Žáčka, Jaroslava Seiferta, ale také vlastní tvorba. Společně jsme vybrali tři nejlepší výkony, a do dalšího kola tak postoupila se svým textem Aneta Mudrová, Natálie Řeháková a Denisa Stránská. Ve školním kole 19. 2. 2020 děvčata reprezentovala naši třídu velice dobře, avšak bez umístění.

 

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

V pondělí 17. 2. 2020 jsme absolvovali program „Myslivost v KRNAP“ ve Vrchlabí. Letos jsme nenavštívili oboru s jeleny. V důsledku poměrně vysokých venkovních teplot se jeleni volně pasou v lese a není nutné je krmit v oboře. Zamířili jsme tedy k daňkům, kterým jsme přivezli mrkve, jablka a brambory. Prohlédli jsme si staršího jedince s lopatovitě tvarovanými parohy, ale i mladší jedince a jednoho albína. Program pokračoval v KCEV Krtek ukázkami živočichů žijících na území Krkonoš. Dále jsme viděli parohy či kůže živočichů a sami určovali, kterému živočichovi náleží. Pan Ing. Bílek nás seznámil se zástupci ptáků, které můžeme během zimy pozorovat u krmítek. Program jsme zakončili pozorováním ptáků v zámecké zahradě.  

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V současné době nás všechny obklopuje virtuální svět počítačů, internetu, televize a mobilních telefonů, řídící se svými vlastními zákonitostmi. Nepřeberné množství nejrůznějších sociálních sítí, aplikací a kanálů youtuberů. Tohle všechno by mělo člověku sloužit, pomáhat či ho alespoň pobavit. Někdy však média dokážou nepřipraveným lidem také dost ublížit. Proto jsme dne 7. 1. 2020 zhlédli speciálně zaměřené divadelní představení (Ne)bezpečná (ko)média aneb Mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

Back to top