Třída 9.A

Ve čtvrtek 11. 5. jsme za krásného počasí měli možnost sledovat i krmit ovci a jehňata našeho pana školníka. V pátečním dopoledním projektovém vyučování jsme úkoly na dané téma plnili ve všech předmětech, což dokazují přiložené fotografie. Rodičům děkuji za spolupráci.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Blahopřejeme Emičce Bakočové, která se umístila na krásném 3. místě v kategorii 1. - 3. tř.

I ostatní žáci naší třídy reprezentovali naši školu velmi dobře. Dík patří Hynkovi, Dušanovi a děvčatům Lucce a oběma Natálkám. Jste šikulky!!!

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Páteční dobrodružná cesta za poznáním. Téma LES je široké a my jsme díky studentům ze SLŠ, kteří se nás ujali, prožili velmi poučné a zajímavé hodiny. Možnost vidět exponáty – stromů, šišek, zvěře, paroží – byla natolik pro nás překvapením, že jsme se nechtěli vzdálit a to jsme se ještě přemístili do úseku včelařství, sokolnictví či na nás v aule školy čekali trubači svými hudebními nástroji i vábič jelenů. Na úplný závěr jsme měli přichystaný oheň a tudíž nechybělo opékání v přírodě a my  jsme si  měli možnost zopakovat ekologické chování.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

V rámci školního projektu Sám sebou jsme se v hodinách zaměřili na vhodné chování dětí ve třídě i mimo školu, zahráli jsme si několik situačních her s následným rozborem a návrhy na řešení.   K tématu Kamarádství jsme si rovněž prožili dvouhodinovou besedu s lektorkou a maňáskem Zajdou. Společně nám dokázali důležitost tří dobrých rad pro udržení kamarádství. Pamatujete si je, milé děti? Pokud ne, tak si je připomeňte svým plakátkem, který jste po besedě vytvářely v hodině výtvarné výchovy. Přeji Vám, aby se k Vám choval každý tak, jak se chováte Vy k němu…

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Nejprve jsme zaseli,…začali navštěvovat plavecký kurz,…učíme se o jarní přírodě,…snažíme se pracovat s ohledem na druhé,…nechyběly koledy a samozřejmě velikonoční tradice. 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top