Třída 9.A

Nejprve jsme zaseli,…začali navštěvovat plavecký kurz,…učíme se o jarní přírodě,…snažíme se pracovat s ohledem na druhé,…nechyběly koledy a samozřejmě velikonoční tradice. 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Pro nás novinka. A velká, ale zvládli jsme to výborně! Z naší třídy už sedm dětí umí vyšplhat do výšky tří metrů. Ostatní se snaží a zlepšují se. Tentokrát prokázaly větší sílu a rychlost dívky – naší třídu reprezentovaly: Natka Sadílková, Natka Nemanská, Emička Bakočová, Deniska Dolejšková a Kamilka Weitrangerová. Z chlaců to dokázali Hynek Bakoč a Vojta Kejdana. Mám z vás radost, byli jste úžasní.  Výsledky celoškolní akce budou známy v pátek 31. 3. 2017.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Besedu na téma Pohádky jsme rozšířili po domluvě s paní knihovnicí o čtenářskou dílnu - děti si četly vybrané knihy. Určitě nás všechny překvapilo velmi pozitivní závěrečné hodnocení - nejen naše znalosti a aktivní diskuze při besedě, ale i dodržování pravidel a samotné čtení tomu zadaly důvod. Čtení by opravdu mělo způsobovat radost a rozvíjet naši fantazii a slovní zásobu.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

V úterý 28. 3. jsme se vrátili na ledovou plochu. V den, kdy učitelé slaví svůj svátek, jsme mezi sebou závodili. Zvlášť dívky a chlapci. Do finále se probojovaly Kamilka, NatkaS., Natka N. a Lucka. Na stupních vítězů se umístily - na 1. místě Natka Sadílková, na 2. místě Natka Nemanská a 3. místo obsadila Lucka Horká. Z chlapců byl nejrychlejší Dušan Savič, druhý nejrychlejší čas měl Hynek Bakoč a na 3. místě skočil Vojta Kejdana. Všem dětem blahopřejeme!

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Poslední lekce kurzu bruslení byla výjimečná. Sportovní oblečení se proměnilo v masopustní masky, v kterých jsme si nejen zasoutěžili, ale i pěkně vydováděli při hudbě. Prostě správný masopustní rej! Rodičům děkuji spolu s dětmi nejen za pomoc, ale také za přípravu masek.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

 

Back to top