Třída 9.A

Projektové vyučování k tématu VODA - probíhalo po celou dobu v přírodě. Naše skupinové práce směřující k bližšímu poznání vody se uskutečnilo u rybníka a Lysečinského potoka v Maršově. Dověděli jsme se plno nových informací. Nejvíce nás zaujalo zkoumání drobných živočichů.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Hra na hudební nástroje – ukázka. Poznáte nástroje?

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Festival umělecké činnosti – FUČ už je za námi. Žáci naší třídy se připravili na školní kolo velmi zodpovědně. Také tomu napovídají výsledky. V recitaci 1. místo obsadil Lukáš Kudrnáč a postupuje tak do okresního kola. Na krásném třetím místě skončil Martin Lebedinský. Ve zpěvu na 2. postupovém místě skončila Natálie Sadílková. Oba žáci – Natka i Lukáš naší školu budou reprezentovat koncem března. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i uměleckých zážitků.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Být dobrým kamarádem není vždy pro každého jednoduché. Pravidla správného chování k sobě navzájem jsme si připomněli, při zajímavé besedě dne 19. 4. 2018. Snad jsme se posunuli o krok dál, o čemž se přesvědčíme při každodenním životě ve třídě. Praxe ukáže.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Kurz bruslení – zaslouženě zakončený masopustním karnevalem a soutěžemi.  Jsou už zase o něco šikovnější. Žákům byla vydána „ledová vysvědčení“. Tak zase za rok!

 

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Back to top