Třída 9.A

Poslední den před vánočními prázdninami 20. 12. 2019 jsme strávili na třídní besídce, rozdali jsme si dárky a pobavili se při písničkách. Poté jsme zhlédli vánoční komedii Last Christmas v trutnovském kinu.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

V úterý 17. 12. 2018 si všichni žáci 6. A přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek nebo povrchové napětí vody. Péťa Albrecht nám ukázal rozdíl ve vedení elektrického proudu ve vodě a v roztoku soli. Karin Pilná si připravila důkaz částicového složení látek, difúzi. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Dne 15. 11. 2019 si celá naše škola připomněla výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Hned ráno jsme se nepřímo stali svědky demonstrace na školním dvoře. První hodinu naši třídu navštívili žáci 9. třídy a svou propracovanou prezentací nás seznámili se základními událostmi i osobnostmi sametové revoluce v Praze. Dále jsme vyrazili do Muzea Podkrkonoší v Trutnově na edukační program Sametová revoluce v Trutnově, kde jsme se dozvěděli, jak probíhala demonstrace přímo v našem městě. Po návratu do školy jsme měli za úkol vypracovat vlastní transparent, se kterým bychom vyrazili do demonstrace. To nebyl náš jediný výstup z celého projektového dne. Během všech aktivit jsme si průběžně ověřovali získané vědomosti křížovkou a pracovním listem a také jsme vyráběli a vyplňovali svůj „klíč“, který zmapoval všechny nově nabyté informace. Domů jsme si pak ještě odnesli anketní lístek a přes víkend jsme měli vyzpovídat rodinné příslušníky či kamarády, kolik toho o sametové revoluci vědí oni sami.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

Dne 10. 12. 2019 se na naší škole konal Den otevřených dveří spojený s vánočními dílnami. Naše třída v zastoupení Charlotty, Lady, Kariny, Anežky a Lukáše učila ostatní kamarády tvořit třpytivého andělíčka.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

V pátek 25. 1. reprezentovali naši třídu 5. A nominovaní žáci z naší třídy, z kategorie dívek Anežka a z kategorie chlapců: Péťa H., Radovan a Mustafa. Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme!

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Back to top