Třída 9.A

Připomenutí významu slova ADVENT, zapálení první svíčky, druhé...návštěva divadelního představení se čtyřmi příběhy a samozřejmě zavítání sv. Mikuláše s čerty do třídy nás všechny pomalu, ale jistě posouvá k samotnému Štědrému dni. A to nás ještě čeká plno zajímavého - exkurze, besídka, filmové představení aj.
Děkujeme za pomoc při výzdobě třídy - maminkám Vojty K., Lindy, Emy Š. a tatínkovi Viktorky za nádherný vánoční stromek.

V tělocvičně na nás čekalo plno překvapení. Černé pytle nebo krabice byly postupně odkrývány. Kromě ukázek šneka afrického, želv, agam, baziliška nechyběli hadi škrtiči - hroznýš královský, krajta tmavá i v albínské podobě a poslední krajta tygrovitá. Děti měly možnost s chovatelem besedovat a získat plno opravdu zajímavých novinek ze života těchto živočichů v přírodě i domácím prostředí.

Žáci třídy nejen poznávali změny v přírodě, ale také se snažili objevit co nejvíce jehličnatých a listnatých stromů, správně je označit, nalézt i plody a správně je přiřadit. Kdo byl pozorný, objevil i jiné zajímavosti podzimního lesa. Práce ve skupinách byla zakončená ve třídě, žáci přinesené přírodniny třídili, přiřazovali a pojmenovávali. Ne každá skupina splnila úkoly v pracovních listech. Děti se stále učí pracovat společně, podle pravidel a pokouší se plnit zadané činnosti. Barevný podzimní les se všem líbil i když bylo zataženo a občas mrholilo.

Dnes -31. 10. jsme si zábavnou a současně poučnou cestou dověděli více o tomto svátku. Šlo nám to dobře, protože jsme každý z nás měl na sobě kostým, masku nebo oblečení v barvách Halloweenu. Vyučování bylo zaměřené na čtení s porozuměním, psaní, matematiku, ale i pohyb a rozpoznávání anglických slovíček. Také jsme se naučili  novou básničku a ochutnali "pavoučí" koláč od Kamilčiny maminky. Moc jí děkujeme. Rodičům děkuji za spolupráci při přípravě vhodného oblečení. tř. učitelka

V pondělí jsme navštívili hudebně - výchovný pořad. Zazpívali jsme si, rytmizovali jsme. Už budeme znát, co jsou písně lidové a umělé, i jak vypadají jednotlivé noty, notová stupnice a houslový klíč.

Back to top