Třída 9.A

Paní učitelka se vrátila do školní lavice a žáci začali učit. Jejich přípravy na hodiny Čj, Mat, Vla a Čt se všem líbily. Nechybělo zkoušení, osmisměrovky, křížovky, soutěže, procvičování logiky aj. Učitelům roste konkurence.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Půda nevypadá zajímavě, ale opak je pravdou. O tom nás přesvědčily závěry našich pokusů. Budeme zahradníci?

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Vytváříme si pro sebe hry na přestávky. To byla zábava!

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Žáci se seznámili se správným způsobem pohybu po komunikacích, s dopravními značkami a řešením křižovatek. 2. 5. 2019 čeká žáky praktická část na dopravním hřišti a test ze znalostí.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Besedovat o vztazích ve třídním kolektivu je vždy zapotřebí. Zopakovali jsme si pravidla chování. Budeme opravdoví kamarádi? Média, IT, kyberšikana - další zajímavé a poučné setkání. Vše by mělo směřovat k osobnostnímu rozvoji dětí.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 4. A

Back to top